Cesta

Zostření boje proti podvodům při využívání peněz z rozpočtu EU - 03/10/2011

Trojrozměrný kruhový diagram ležící na třech listech papíru s grafy © Stock/123render

Díky přísnějším kontrolám hospodaření s rozpočtem EU se odhaluje více nesrovnalostí i podvodů. V důsledku toho se Komisi daří získávat zpět více peněz a vynakládat je na programy určené občanům EU.

Za ochranu peněz daňových poplatníků proti zneužívání ručí Komise spolu s vládami členských států. Proti podvodům v této oblasti bojují tím, že si vyměňují související informace, vymáhají zpět neoprávněně vyplacené peníze a trestně stíhají osoby za podvodnou činnost odpovědné.

Dohled nad hospodařením s rozpočtem EU se neustále zostřuje. Například nový systém umožňující ohlašování nesrovnalostí online, který byl zaveden vloni, již přinesl kýžené výsledky: počet nahlášených případů špatného hospodaření s penězi z unijního rozpočtu v roce 2010 vzrostl.

Díky lepšímu způsobu odhalování podvodů se do rozpočtu EU vrací více peněz – podle nejnovější výroční zprávy English bylo v roce 2010 zneužito celkem 1,8 miliard eur (v roce 2009 to bylo 1,5 miliard eur) a doposud se podařilo získat zpět 825 milionů.

Díky tomu může Komise spolu s vládami členských států rychleji identifikovat problémy a nesrovnalostem a podvodům předcházet.

V mnoha případech nesrovnalostí dochází k tomu, že příjemci finančních prostředků z rozpočtu udělají jednoduše chybu nebo se neřídí pravidly stanovenými EU a obdrží tak více peněz, než jim náleží. Stává se také, že nadsadí počet hodin, který na daném projektu strávili, nebo se neřídí pravidly pro nabídková řízení. V některých případech se však jedná o záměrnou podvodnou činnost, tedy o trestný čin.

Unie se ale vždy snaží získat nesprávně vynaložené peníze zpět a z daného případu se poučit. Zvažuje se rovněž zavedení následujících opatření:

  • zefektivnění stávajících procesů – zajistit, aby bylo jednodušší podvody odhalit a trestně stíhat osoby, které se na nich podílejí, a to posílením výměny informací mezi policií, celní správou, daňovými orgány, soudy a jinými vnitrostátními úřady,
  • zvýšení srozumitelnost trestního práva a vnitrostátních pravidel – rozdílnost definic trestných činnů v EU, jako je například zpronevěra nebo zneužití moci, vede k tomu, že v některých zemích je počet odsouzených v souvisejících případech velmi nízký (u případů zneužití peněz z rozpočtu EU jde o rozpětí 14% až 80 %),
  • posílení role orgánů EU bojujících proti podvodům – zvýšit efektivnost vyšetřování ze strany Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust).

Komise rovněž zvažuje vytvoření specializovaného úřadu evropského veřejného žalobce, čímž by se na podvody a jiné přestupky uplatňovala jednotná pravidla.

Zároveň je potřeba, aby členské státy Unie stávající systém pro odhalování a ohlašování nesrovnalostí využívaly lépe. Například Francie, Irsko a Španělsko musí dokončit implementaci nového systému ohlašování případů online, který byl zprovozněn již minulý rok.

Téměř 80 % ročního rozpočtu EU je spravováno členskými státy, se zbytkem hospodaří Komise.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy