Навигационна пътека

Засилване на борбата срещу измамите със средства от ЕС - 03/10/2011

Кръгова диаграма с пет сегмента върху три листа чертожна хартия © Stock/123render

По-добрият контрол води до разкриване на повече случаи на злоупотреби със средства на ЕС, включително и измами. Това означава, че в бюджета се възстановяват повече средства за програми, предназначени за гражданите.

Правителствата на страните от ЕС и Комисията носят съвместно отговорност за защита на парите на данъкоплатците от злоупотреби. За целта те обменят информация, възстановяват средства и преследват по съдебен ред измамниците.

Контролът над бюджета на ЕС постоянно се подобрява. Миналата година бе пусната в действие нова онлайн система за докладване и тя вече дава резултати - през 2010 г. докладите за злоупотреби със средства се увеличиха.

По-високата разкриваемост означава възможност за възстановяване на повече средства в бюджета на ЕС – до момента са върнати около 825 млн. евро от общо 1,8 млрд. евро (1,5 млрд. евро през 2009 г.) средства на Съюза, с които е било злоупотребено през 2010 г. според последния годишен доклад English .

Това също така означава, че Комисията и правителствата могат да откриват проблемите по-бързо и да предотвратяват извършването на измами.

Голяма част от случаите са свързани с получаването от бенефициентите на повече от полагащите им се средства – независимо дали в резултат на неволни грешки или на умишлено нарушаване на правилата на ЕС. Това може да стане например чрез завишаване на броя на часовете работа по даден проект или чрез нарушаване на тръжните правила. Други злоупотреби се дължат на измама - това е наказуемо от закона деяние.

Във всички случаи ЕС работи за възстановяване на средствата и се учи от опита си. Сред нови мерки, които се обмислят, са:

  • подобряване на процедурите – улесняване на разкриването и наказателното преследване на измамници чрез засилване на обмена на информация между полиция, митници, данъчни власти, съдебна система и други власти;
  • изясняване на наказателното право и на националните правила – различните определения за престъпления като незаконно присвояване на средства или злоупотреба с власт в ЕС водят до много нисък процент на присъди в някои държави (равнищата варират от 14 % до 80 % за измамите с бюджетни средства на ЕС);
  • засилване на ролята на органите на ЕС за борба с измамите чрез повишаване на ефективността на Европейската служба за борба с измамите и Евроюст при провеждане на разследвания.

Комисията обмисля създаването на специализирана европейска прокуратура, която ще прилага общи правила относно измамите и други престъпления.

Страните от ЕС също трябва да използват съществуващите системи за разкриване и докладване по-ефективно. По-специално Испания, Франция и Ирландия трябва да довършат въвеждането на нова система за онлайн докладване, която започна работа миналата година.

Страните членки управляват почти 80 % от годишния бюджет на ЕС, а Комисията – останалото.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки