Sökväg

Ny kraft i EU-arbetet - 28/09/2011

I sitt årliga tal till Europaparlamentet om tillståndet i unionen beskriver kommissionens ordförande José Manuel Barroso EU:s strategi för hållbar tillväxt och fler jobb.

”Vi står just nu inför de största utmaningarna någonsin i EU:s historia”, sa kommissionens ordförande med hänvisning till den pågående ekonomiska krisen.

EU måste förnya sig själv och bli mer konkurrenskraftigt och vi måste rätta mun efter matsäck, tygla ”oansvariga” finansmarknader och ta itu med de ekonomiska problemen och globaliseringens effekter.

Det krävs framför allt politisk vilja och mer ledarskap för att återfå folkets och finansmarknadernas förtroende.

Hela kommissionens reformagenda måste genomföras så att EU-länderna kan skapa hållbar tillväxt och fler jobb.

Agendan omfattar bland annat följande:

  • Fortsatt stöd till Grekland – euroländerna har lovat stödja landet om det genomför sitt reformprogram.
  • Fler regler för finansmarknaderna – vissa förslag har redan antagits, andra är uppe för diskussion, t.ex. nya regler för derivat, blankning, kreditswappar och rättvisa ersättningar till bankchefer.
  • En skatt på finansiella transaktioner – finanssektorn måste betala tillbaka till samhället. En del av skatten skulle finansiera EU:s budget för 2014–2020 DeutschEnglishfrançais , som är inriktad på tillväxt- och sysselsättningsskapande investeringar.
  • Stopp för skatteflykt – en EU-skatt på besparingar bör införas och kommissionen bör få mandat att förhandla fram skatteavtal med andra länder på EU:s vägnar.
  • En starkare ekonomisk union – rättsliga och administrativa hinder för tjänstesektorn i EU ska undanröjas (det föreslagna tjänstedirektivet DeutschEnglishfrançais ).
  • Investeringar i forskning, innovation, resurseffektivitet och utbildning – detaljerade lagförslag måste antas.
  • Sammankoppling av energi-, transport- och datanätverken i EU.
  • Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten – praktikplatser och lärlingsprogram ska få mer stöd och andra EU-program ska påskyndas.

Kommissionen tänker också lägga fram förslag om projektobligationer som ska ge pengar till investeringar i infrastrukturprojekt i EU.

”Vi kan gjuta ny kraft i EU-arbetet”, avslutade José Manuel Barroso.

José Manuel Barrosos tal – Tillståndet i unionen 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Skrivelse från EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso till Europaparlamentets talman Jerzy Buzek

Du kan ställa frågor till kommissionens ordförande fram till den 5 oktober. Dagen därpå kommer han att svara på dem i en direktsändning på World View English och Euronews TV.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar