Navigačný riadok

Obnova Európy - 28/09/2011

Predseda Komisie José Manuel Barroso dnes vo svojom prejave o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu predstavil stratégiu EÚ pre udržateľný rast a zamestnanosť.

„V súčasnosti čelíme najväčším výzvam, s ktorými sa Únia stretla počas svojej existencie,“ uviedol Barroso v súvislosti s pretrvávajúcou hospodárskou krízou.

EÚ sa musí obnoviť – je nevyhnutné, aby sa stala konkurencieschopnejšou, nežila na dlh a a dokázala účinne reagovať na ekonomické nerovnováhy, tlak globalizácie a nezodpovedné správanie finančných trhov.

Predovšetkým však potrebuje viac politickej vôle a rozhodnosti, aby sa obnovila dôvera občanov a finančných trhov.

Aby sa Európa dostala na cestu udržateľného rastu a zamestnanosti, je potrebné zrealizovať celý reformný program Komisie.

Medzi hlavné prvky tohto programy patrí:

  • pokračujúca pomoc pre Grécko – štáty eurozóny sa zaviazali, že ak Grécko úspešne zrealizuje svoj reformný program, poskytnú mu ďalšiu pomoc;
  • nový systém finančnej regulácie – niektoré návrhy z tohto legislatívneho balíka už boli prijaté, iné čakajú na schválenie. Ide napríklad o nové pravidlá týkajúce sa derivátov, predaja nakrátko, swapov na kreditné zlyhanie a spravodlivého odmeňovania bankárov;
  • daň z finančných transakcií – spätný príspevok finančných inštitúcií celej spoločnosti; Časť takto získaných príjmov by pomohla financovať rozpočet EÚ navrhovaný na obdobie 2014 – 2020 DeutschEnglishfrançais , ktorý je zameraný na investície do rastu a zamestnanosti;
  • predchádzanie daňovým únikom – prostredníctvom dane z úspor a nového mandátu Komisie, ktorý by jej umožňoval viesť v mene EÚ rokovania o daňových dohodách s inými krajinami;
  • posilnenie hospodárskej únie – odstránenie právnych a administratívnych bariér, ktoré sú prekážkami obchodovania a poskytovania služieb (navrhovaná smernica o službách DeutschEnglishfrançais );
  • investovanie do výskumu, inovácií, efektívneho využívania zdrojov a vzdelávania – je potrebné prijať podrobnejšie návrhy;
  • prepojenie európskych energetických, dopravných a digitálnych sietí;
  • riešenie problému nezamestnanosti mladých osôb – väčšia podpora firemných stáží a urýchlenie realizácie ďalších programov EÚ.

Komisia takisto predloží návrhy týkajúce sa vytvorenia projektových dlhopisov, ktoré budú slúžiť na financovanie projektov v oblasti budovania infraštruktúry v Európe.

„Dokážeme obnoviť Európu,“ uviedol predseda Komisie José Manuel Barroso.

Prejav predsedu Komisie Barroso – Stav Únie 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

List predsedu Barrosa na predsedu Európskeho parlamentu Jerzy Buzek

Občania sa do 5. októbra môžu obrátiť s otázkami na predsedu Európskej komisie Barrosa. Odpovie na ne v priamom prenose, ktorý sa bude vysielať na kanáloch World View English a Euronews TV.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy