Ścieżka nawigacji

Odnowa Europy - 28/09/2011

W swoim dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, wygłoszonym w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przedstawił strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Odnosząc się do obecnego kryzysu gospodarczego, przewodniczący Barroso stwierdził, że „stoimy dzisiaj w obliczu największych wyzwań w historii naszej Unii”.

Musimy dokonać odnowy Europy: zwiększyć jej konkurencyjność, skończyć z życiem ponad stan, ukrócić nieodpowiedzialne zachowania na rynkach finansowych, przywrócić stabilność gospodarczą i stawić czoła presjom, jakie powoduje globalizacja.

Przede wszystkim jednak, aby odzyskać zaufanie obywateli i rynków finansowych, musimy wykazać się wolą polityczną i zdecydowaniem.

Musimy wdrożyć wszystkie zaproponowane przez Komisję reformy, tak by przywrócić w Europie trwały wzrost gospodarczy i zapewnić obywatelom miejsca pracy.

Pakiet reform obejmuje:

  • kontynuację pomocy dla Grecji – kraje strefy euro zobowiązały się do dalszego wspierania Grecji, pod warunkiem że zrealizuje ona zapowiedziany program reform
  • nowy system regulacji sektora finansowego – niektóre wnioski w tej sprawie zostały już przyjęte, na zatwierdzenie czekają jednak jeszcze propozycje dotyczące instrumentów pochodnych, nagiej krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego oraz sprawiedliwego wynagrodzenia bankierów
  • podatek od transakcji finansowych – sposób na to, by sektor finansowy zaczął zwracać swój dług społeczeństwu. Część wpływów z tego podatku pomogłaby w sfinansowaniu proponowanego przez UE budżetu na lata 2014–2020 DeutschEnglishfrançais , który ukierunkowany jest na wzrost gospodarczy i zatrudnienie
  • walkę z uchylaniem się od płacenia podatków – która będzie skuteczna dopiero, gdy wprowadzony zostanie unijny podatek od oszczędności oraz gdy Komisji przyznany zostanie mandat do negocjowania umów podatkowych z państwami trzecimi
  • pogłębienie integracji gospodarczej – usunięcie przeszkód prawnych i administracyjnych, które utrudniają handel usługami między krajami UE (poprzez wdrożenie dyrektywy usługowej DeutschEnglishfrançais )
  • inwestowanie w badania, innowacje, technologie ekologiczne i edukację – szczegółowe propozycje dotyczące tych obszarów polityki muszą jeszcze zostać przyjęte
  • tworzenie wzajemnych połączeń między sieciami energetycznymi, transportowymi i cyfrowymi w Europie
  • podjęcie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi – wspieranie inicjatyw, które oferują młodym ludziom możliwość odbycia stażu, oraz przyspieszenie realizacji innych programów UE na rzecz zatrudnienia młodzieży.

Komisja przedstawi również propozycje dotyczące euroobligacji, które będą służyć finansowaniu inwestycji w infrastrukturę w całej Europie.

„Jesteśmy w stanie odnowić Europę” – podsumował przewodniczący Komisji Europejskiej.

Orędzie przewodniczącego José Manuela Barroso – „Stan Unii w 2011 r.” DeutschEnglishfrançaisportuguês

List przewodniczącego Barroso do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek

Pytania do przewodniczącego Barroso można nadsyłać do 5 października. Szef Komisji Europejskiej odpowie na nie podczas wywiadu, który będzie transmitowany na żywo na stronie World View English i na kanale Euronews TV.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki