Navigācijas ceļš

Eiropas atjaunošana - 28/09/2011

Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu savā ikgadējā Eiropas Parlamentam adresētajā uzrunā par stāvokli ES izklāstīja ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju.

Runājot par ekonomikas krīzi, kas vēl turpinās, Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: “Šis ir visnopietnākais pārbaudījums mūsu Savienības pastāvēšanas vēsturē”.

ES ir jāatjaunina sevi, kļūstot konkurētspējīgākai, nedzīvojot pāri līdzekļiem, iegrožojot finanšu tirgus, kas rīkojas “bezatbildīgi”, novēršot līdzsvara trūkumu ekonomikā un risinot globalizācijas radītās grūtības.

Lai atjaunotu uzticēšanos, pirmām kārtām vajadzīga stingrāka politiskā griba un vadība — gan no pilsoņu puses, gan finanšu tirgos.

Lai Eiropa spētu panākt ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību, ir visā pilnībā jāīsteno Komisijas iecerētā reforma.

Stratēģijas galvenās ieceres:

  • turpināt palīdzības sniegšanu Grieķijai. To apņēmušās eirozonas valstis, tomēr ar noteikumu, ka Grieķija veiksmīgi īsteno savu reformu programmu;
  • jauna finanšu nozares regulējuma sistēma — daži priekšlikumi jau ir pieņemti, bet citi vēl nav apstiprināti, piemēram, jauni noteikumi par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, vērtspapīru īsās pozīcijas pārdošanu, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem un godīgu atalgojumu baņķieriem;
  • finanšu darījumu nodoklis, proti, finanšu iestāžu devums atpakaļ sabiedrībai. Daļa no šā nodokļa palīdzētu finansēt ES ierosināto budžetu 2014.-2020. gadam DeutschEnglishfrançais , kas orientēts uz investīcijām tautsaimniecības izaugsmē un darbavietu radīšanā;
  • novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ieviešot ES nodokli uzkrājumiem un piešķirot Komisijai tiesības ES vārdā vest sarunas par nodokļu līgumiem ar ārpussavienības valstīm;
  • nostiprināt ekonomikas savienību, novēršot juridiskus un administratīvus sķēršļus, kas traucē tirgties un sniegt pakalpojumus jebkur ES (Pakalpojumu direktīva DeutschEnglishfrançais );
  • ieguldīt līdzekļus zinātnē, inovācijā, resursu efektīvākā izmantošanā un izglītībā — jāpieņem detalizēti priekšlikumi par šiem jautājumiem;
  • savienot Eiropas energotīklus, transporta tīklus un komunikācijas tīklus;
  • mazināt jauniešu bezdarbu, vairāk atbalstot praksi un stažēšanos, kā arī straujāk īstenojot citas ES programmas.

Komisija gatavojas arī iesniegt priekšlikumu par ES projektu obligācijām, kas palīdzētu sagādāt naudu ieguldījumiem infrastruktūras projektos visā Eiropā.

“Mēs varam atjaunot Eiropu”, teica priekšsēdētājs Barrozu.

Priekšsēdētāja Barrozu runa par stāvokli Eiropas Savienībā 2011. gadā DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vēstule ko priekšsēdētājs Barroso kungs Eiropas Parlamenta, Jerzy Buzek

Pilsoņi var iesniegt jautājumus priekšsēdētājam Barrozu līdz 5. oktobrim. Viņš uz tiem atbildēs tiešraides intervijā, ko pārraidīs “World View” English un “Euronews TV”.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites