Cosán nascleanúna

Athnuachan na hEorpa - 28/09/2011

Leag Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso straitéis AE amach don fhás is do phoist inbhuanaithe ina óráid bhliantúil faoi Staid an Aontais do Pharlaimint na hEorpa.

“Táimid ag tabhairt aghaidhe ar an dúshlán is mó dá raibh ag ár nAontas ina stair riamh,” ar seisean, ag tagairt dó don ghéarchéim gheilleagrach atá ag leanúint.

Ní mór don AE é féin a athnuachan trí bhreis iomaíochais, trí mhaireachtáil laistigh dá acmhainní, trí mhargaí airgeadais "ráscánta" a cheansú agus trí aghaidh a thabhairt ar éagothroimí geilleagracha is ar bhrú an domhandúcháin.

Thar gach rud, is gá breis ceannaireachta agus tola polaitiúla le muinín is le dóchas a atógáil - i measc na saoránach agus sna margaí airgeadais.

Ní mór clár iomlán leasúcháin an Choimisiúin a chur chun feidhme ionas go mbeidh an Eoraip in ann fás is poist inbhuanaithe a chruthú.

Sa chlár sin tá:

  • leanúint leis an tacaíocht don Ghréig – gheall tíortha an limistéir euro tacú léi, ar choinníoll go gcuirfidh an tír sin a clár leasúcháin chun feidhme
  • córas nua rialála airgeadais – glacadh cuid de na tograí agus tá cinn eile ag fanacht le faomhadh, amhail rialacha nua ar dhíorthaigh, ar dhíol gearr, ar bhabhtálacha mainneachtain chreidmheasa agus ar luach saothair cothrom do bhaincéirí
  • cáin ar idirbhearta airgeadais – aisíoc don tsochaí ó institiúidí airgeadais. Chabhródh cuid den cháin chun buiséad beartaithe an AE do 2014-2020 DeutschEnglishfrançais a mhaoiniú, buiséad atá dírithe ar infheistíocht san fhás agus sna poist.
  • imghabháil cánach a chosc – trí cháin AE ar choigealtais is trí shainordú a thabhairt don Choimisiún comhaontuithe cánach thar ceann an AE a chaibidliú le tíortha eile
  • aontas geilleagrach a neartú – bacainní dlí is riaracháin ar thrádáil i seirbhísí ar fud an AE a chur ar ceal (an Treoir bheartaithe um Sheirbhísí DeutschEnglishfrançais )
  • infheistiú sa taighde, sa nuáil, i dtíosacht acmhainní is in oideachas – ní mór tograí mionsonraithe a ghlacadh
  • líonraí fuinnimh, iompair is digiteacha na hEorpacha a nascadh
  • aghaidh a thabhairt ar dhífhostaíocht na n-óg – breis tacaíochta d'intéirneachtaí is do phrintíseachtaí, agus luas a chur le cláir eile AE.

Fairis sin, tíolacfaidh an Coimisiún tograí ar bhannaí tionscadail AE, rud a thiomsódh airgead d'infheistíocht i dtionscadail bhonneagair ar fud na hEorpa.

Is féidir linn an Eoraip a athnuachan, ar seisean.

Óráid an Uachtaráin Barroso – Staid an Aontais 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Féadfaidh saoránaigh ceisteanna a chur isteach chuig an Uachtarán Barroso go dtí 5 Deireadh Fómhair. Ansin, freagróidh sé in agallamh beo iad, agallamh a chraolfar ar World View English agus ar theilifís Euronews.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links