Navigointipolku

EU uudistumishaasteiden edessä - 28/09/2011

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso piti Euroopan unionin tilaa käsittelevän vuotuisen puheensa Euroopan parlamentille ja esitteli EU:n strategiasuunnitelman kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.

"Edessämme on nyt Euroopan unionin historian suurin haaste", José Manuel Barroso sanoi puhuessaan Euroopan parlamentin täysistunnossa.

EU:n on uudistuttava: sen on parannettava kilpailukykyään, elettävä varojensa mukaan, saatava "vastuuttomat" rahoitusmarkkinat kuriin, puututtava talouden epätasapainoon ja pyrittävä hallitsemaan globalisaatiosta johtuvia paineita.

Ennen kaikkea tarvitaan lisää poliittista tahtoa ja johtajuutta, jotta niin EU:n kansalaisten kuin rahoitusmarkkinoidenkin luottamus ja usko saadaan palautetuksi.

Komission uudistussuunnitelma on toteutettava kokonaisuudessaan, jotta Eurooppaan saadaan lisää kestävää kasvua ja työpaikkoja.

Uudistussuunnitelman pääkohtia ovat mm.

  • Kreikan tukeminen: euroalueen maat ovat sitoutuneet tukemaan Kreikkaa edellyttäen, että maan uudistusohjelman toteutus etenee suunnitellusti
  • uusi rahoitusalan sääntelyjärjestelmä: eräitä asiaa koskevia ehdotuksia on jo hyväksytty, ja käsiteltävänä ovat vielä mm. johdannaisia, lyhyeksimyyntiä, luottoriskinvaihtosopimuksia ja pankkialan palkkojen kohtuullistamista koskevat uudet säännökset
  • finanssitransaktiovero, joka on finanssilaitosten panos yhteiskunnan tukemiseen. Verolla rahoitettaisiin ehdotettua EU:n talousarviota vuosille 2014–2020 DeutschEnglishfrançais , jossa pyritään lisäämään investointeja kasvuun ja työpaikkoihin
  • veronkierron estäminen: säästötulojen verotuksen olisi katettava koko EU, ja komission olisi saatava valtuudet neuvotella verosopimuksia EU:n puolesta muiden maiden kanssa
  • talousliiton vahvistaminen: EU:n sisäisen palvelujen kaupan oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen (palveludirektiiviehdotus DeutschEnglishfrançais )
  • investoinnit tutkimukseen, innovointiin, luonnonvarojen käytön tehostamiseen ja koulutukseen: näitä kysymyksiä koskevat komission ehdotukset odottavat hyväksyntää
  • Euroopan energia-, liikenne- ja digitaaliverkkojen yhteentoimivuus
  • nuorisotyöttömyyden vähentäminen: lisää tukea harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen luomiselle sekä muiden alan EU-ohjelmien tehostaminen.

Komissio aikoo esittää ehdotuksen joukkovelkakirjalainoista, joilla lisättäisiin investointeja infrastruktuurihankkeisiin kaikkialla Euroopassa.

Puheensa lopuksi Barroso vahvisti uskovansa Euroopan uudistumiskykyyn.

Puheenjohtaja Barroson puhe – Unionin tila 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Puheenjohtaja Barroson kirje Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzekille

Kansalaiset voivat esittää Barrosolle asiaa koskevia kysymyksiä 5. lokakuuta asti. Hän vastaa niihin suorassa lähetyksessä, joka näytetään YouTuben World View English -kanavalla ja Euronews-sivustolla 6. lokakuuta.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä