Navigatsioonitee

Euroopa uuendamine - 28/09/2011

Komisjoni president José Manuel Barroso esitas jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise ELi strateegia oma iga-aastases Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes Euroopa Parlamendile.

„Seisame silmitsi suurima väljakutsega meie liidu ajaloos,” sõnas president Barroso, viidates jätkuvale majanduskriisile.

EL peab end uuendama, muutudes konkurentsivõimelisemaks, elades vastavalt oma võimalustele, taltsutades vastutustundetuid finantsturge, tegeledes majandusliku tasakaalustamatuse ja globaliseerumisest tuleneva survega.

Eelkõige om vaja rohkem poliitilist tahet ja juhtimist, et taastada kindlustunne ja usaldus – nii ELi kodanike hulgas kui ka finantsturgudel.

Komisjoni reformikava tuleb rakendada tervikuna, et Euroopa saaks saavutada jätkusuutliku majanduskasvu ning luua töökohti.

Kavas nähakse ette muu hulgas järgmist:

  • jätkuv toetus Kreekale – euroala riigid on lubanud toetust tingimusel, et riik rakendab edukalt oma reformikava;
  • uus finantssektori reguleerimise süsteem – osa ettepanekuid on vastu võetud ning osa ootab heakskiitmist, nagu näiteks tuletisinstrumente, lühikeseks müümist, krediidiriski vahetustehinguid ja pangajuhtide õiglast tasustamist käsitlevad eeskirjad;
  • finantstehingute maks – finantseerimisasutuste panus ühiskonnale. Osa sellest maksust aitaks rahastada ELi kavandatud eelarvet ajavahemikuks 2014–2020 DeutschEnglishfrançais , mille eesmärgiks on investeerida majanduskasvu ja tööhõive suurendamisse.
  • maksupettuse vältimine – ELi hoiuseintresside maksu abil ning andes komisjonile mandaadi sõlmida ELi nimel maksulepinguid muude riikidega;
  • majandusliidu tugevdamine – õiguslike ja halduslike takistuste kõrvaldamine teenuste pakkumisel kõikjal ELis (kavandatud teenuste direktiiv DeutschEnglishfrançais );
  • investeerimine teadusuuringutesse, innovatsiooni, ressursitõhususse ja haridusse – vastu tuleb võtta üksikasjalikud ettepanekud;
  • Euroopa energia-, transpordi- ja digitaalvõrkude ühendamine;
  • noorte töötusprobleemi lahendamine – suurem toetus praktikakohtade loomiseks, muude ELi programmide kiirendamine;

Komisjon teeb ka ettepaneku ELi projektivõlakirjade kohta. Need aitaksid koguda vahendeid investeeringuteks infrastruktuuriprojektidesse kõikjal Euroopas.

„Me suudame Euroopat uuendada,” sõnas Barroso.

President Barroso 2011. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus DeutschEnglishfrançaisportuguês

President Barroso kiri Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzekile

Kodanikud saavad esitada president Barrosole küsimusi kuni 5. oktoobrini. Ta vastab neile intervjuus, millest teevad otseülekande World View English ja Euronews TV.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad