Sti

Fornyelse af Europa - 28/09/2011

Kommissionsformand José Manuel Barroso fremlagde EU-strategi for bæredygtig vækst og beskæftigelse i sin årlige tale til Europa-Parlamentet om Unionens tilstand.

"Vi står over for den største udfordring nogensinde i vores Unions historie," sagde han og henviste til den fortsatte økonomiske krise.

EU skal forny sig ved at blive mere konkurrencedygtig, ikke leve over evne, tæmme "uansvarlige" finansielle markeder, mindske de økonomiske ubalancer og modstå globaliseringens pres.

Frem for alt er der behov for mere politisk vilje og lederskab for at genopbygge troværdighed og tillid – blandt borgerne og på de finansielle markeder.

Kommissionens fulde reformplaner skal gennemføres, så Europa kan skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Planerne omfatter:

  • fortsat støtte til Grækenland – landene i euroområdet har givet tilsagn om at yde støtte, forudsat at landet får gennemført sine reformprogrammer
  • et nyt system til finansiel regulering – nogle forslag er blevet vedtaget, mens andre venter på at blive godkendt, som f.eks. de nye regler om derivater, short selling, credit default swaps og rimelig aflønning af bankfolk
  • en skat på finansielle transaktioner – finanssektorens bidrag til samfundet. Noget af denne skat skal være med til at finansiere EU's budgetforslag for 2014-2020 DeutschEnglishfrançais , der sætter fokus på investeringer i vækst og job
  • bekæmpelse af skatteunddragelse – gennem beskatning af opsparing i EU og ved at give Kommissionen mandat til at forhandle skatteaftaler for hele EU med tredjelande
  • styrket økonomisk union – ved at fjerne juridiske og administrative handelshindringer for tjenesteydelser i hele EU (det foreslåede direktiv om tjenesteydelser DeutschEnglishfrançais )
  • investering i forskning, innovation, ressourceeffektivitet og uddannelse – de detaljerede forslag bør vedtages
  • sammenkobling af Europas energi- og transportnetværk og digitale net
  • bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed – der skal ydes mere støtte til praktikophold og lærlingeuddannelser og sættes skub i andre EU-programmer.

Kommissionen vil også fremlægge forslag om EU-projektobligationer, der skal fremskaffe midler til investering i infrastrukturprojekter i hele Europa.

"Vi kan forny Europa", udtalte formanden.

José Manuel Barrosos tale – Unionens tilstand 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Skrivelse fra formand Barroso til formand for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek

Borgere kan indtil den 5. oktober indsende spørgsmål til kommissionsformand Barroso. Han vil svare på disse i et interview, der vil blive sendt direkte på World View English og Euronews TV.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links