Cesta

Obnovení důvěry - 28/09/2011

Předseda Komise José Manuel Barroso přednesl před Evropským parlamentem výroční projev o stavu Unie, ve kterém nastínil strategii udržitelného růstu a zaměstnanosti.

„Unie se v současnosti nachází v doposud nejobtížnější situaci ve své historii,“ uvedl v souvislosti s pokračující hospodářskou krizí.

Je nutné provést takové změny, aby se EU stala konkurenceschopnější, vystačila s prostředky, které má k dispozici, usměrnila „nezodpovědné“ finanční trhy, vyřešila ekonomickou rozkolísanost a dokázala čelit tlaku globalizace.

Dále je nutné projevit více politické vůle a nastolit silnější politické vedení, aby byla obnovena důvěra občanů a jistota na finančních trzích.

Chce-li Evropa dosáhnout udržitelného růstu a zaměstnanosti, musí být beze zbytku realizován reformní program Komise.

Tento program obsahuje:

  • Další pomoc Řecku – státy eurozóny přislíbily svou podporu pod podmínkou, že Řecko úspěšně provede plán reforem.
  • Nový systém regulace finančního sektoru – některé z návrhů již byly přijaty, jiné čekají na schválení, například nová pravidla týkající se derivátů, krátkých prodejů, swapů úvěrového selhání a přiměřených odměn pro bankéře.
  • Daň z finančních transakcí – příspěvek, jehož prostřednictvím by finanční instituce vracely určitou část společnosti. Část daně by mohla být zdrojem financování pro navrhovaný rozpočet EU v období 2014–2020 DeutschEnglishfrançais , který je orientován na investice do růstu a zaměstnanosti.
  • Zamezení daňových úniků – prostřednictvím zdanění příjmů z úspor a poskytnutím mandátu Komisi, na jehož základě by mohla za EU vyjednávat daňové dohody s dalšími zeměmi.
  • Posílení hospodářské unie – odstranění právních a administrativních překážek, které brání obchodu se službami v EU (navrhovaná směrnice o službách DeutschEnglishfrançais ).
  • Investice do výzkumu, inovací, energetické účinnosti a vzdělání – je nutné přijmout podrobný návrh.
  • Propojení energetických, dopravních a digitálních sítí v Evropě
  • Řešení problému nezaměstnanosti mladé generace – více podporovat stáže a učební obory a urychlit další programy EU.

Komise rovněž předloží návrh týkající se projektových dluhopisů EU, díky němuž by mohlo být investováno více peněz do infrastrukturních projektů v Evropě.

Obnova Evropské unie je v našich rukou, uzavřel předseda Komise.

Projev předsedy José Manuela Barrosa – Stav Unie 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Dopis předsedy Barrosa na předsedu Evropského parlamentu Jerzy Buzek

Občané mohou do 5. října posílat své dotazy předsedovi Evropské komise. Odpoví na ně v živém rozhovoru, který bude vysílán na World View English a Euronews TV.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy