Навигационна пътека

Обновление на Европа - 28/09/2011

В своята годишна реч за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу представи пред Европейския парламент стратегия на ЕС за устойчив растеж и работни места.

„В момента сме изправени пред най-голямото предизвикателство, с което нашият Съюз се е сблъсквал в историята си“, заяви той, визирайки продължаващата икономическа криза.

ЕС трябва да се обнови, като подобри конкурентоспособността си, живее според възможностите си, укроти „безотговорните“ финансови пазари и предприеме мерки за справяне с икономическите дисбаланси и натиска на глобализацията.

Нужни са най-вече политическа воля и лидерство за възстановяване на доверието сред гражданите и на финансовите пазари.

Необходимо е цялата програма за реформи на Комисията да бъде изпълнена, за да може в Европа да има устойчив растеж и да се създават работни места.

Програмата включва:

  • продължаваща подкрепа за Гърция – страните от еврозоната се ангажираха с отпускането на помощ, при условие че Гърция изпълни успешно своята програма за реформи;
  • нова система за финансово регулиране – някои от предложенията вече бяха приети, а други очакват одобрение, например новите правила за дериватите, късите продажби, суаповете за кредитно неизпълнение и възнаграждението на банкерите;
  • такса върху финансовите трансакции – принос на финансовите институции към обществото. Част от постъпленията от нея ще подпомогнат финансирането на предложения бюджет на ЕС за 2014-2020 г. DeutschEnglishfrançais , насочен към инвестиции в растежа и създаването на работни места.
  • предотвратяване на укриването на данъци – чрез данък на ЕС върху спестяванията и упълномощаване на Комисията да преговаря от името на ЕС за сключването на данъчни спогодби с други държави;
  • укрепване на икономическия съюз – премахване на законовите и административните пречки пред търговията с услуги в ЕС (предложената директива за услугите DeutschEnglishfrançais );
  • инвестиране в научни изследвания, иновации, ресурсна ефективност и образование – необходимо е да бъдат приети подробни предложения;
  • свързване на европейските енергийни, транспортни и цифрови мрежи;
  • предприемане на мерки срещу безработицата сред младежта – осигуряване на повече подкрепа за стажове и професионално обучение и ускоряване на изпълнението на други програми на ЕС.

Комисията също така ще представи предложения за европейски облигации за проекти, чрез които ще се набират средства за инвестиции в инфраструктурни проекти в цяла Европа.

„Можем да обновим Европа“, заяви той.

Реч на Жозе Мануел Барозу – Състоянието на Съюза, 2011 г. DeutschEnglishfrançaisportuguês

Писмо от президента Барозу до председателя на Европейския парламент Йежи Бузек

Гражданите могат да изпращат въпроси до Жозе Мануел Барозу до 5 октомври. Той ще им отговори по време на интервю на живо, което ще бъде излъчено по World View English и Euronews TV.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки