Navigačný riadok

Hospodárske oživenie jednou z hlavných priorít - 02/09/2011

Lepšie hospodárske riadenie, nová pomoc Grécku a reforma bankového sektora patria medzi oblasti, v ktorých sa musia podniknúť kroky vedúce k oživeniu hospodárstva a zvýšeniu zamestnanosti.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyzval lídrov členských štátov, aby čo najskôr podnikli kroky potrebné na povzbudenie hospodárskeho oživenia a kontrolu verejných výdavkov. Zdôraznil potrebu nového programu pomoci pre Grécko a ďalších reforiem bankového sektora.

Opatrenia sa zameriavajú na:

  • lepšie hospodárske riadenie - dohoda o balíku návrhov English povedie k lepšiemu monitorovaniu fiškálnych politík, zvýšenej kontrole verejného dlhu a zlepšeniu fiškálnej stability;
  • posilnenie eurovalu, ktorý slúži na pomoc krajinám, ktoré sa ocitnú vo finančných ťažkostiach - vlády jednotlivých štátov by mali ďalej pokračovať v realizácii dohody z 21. júla English a prijať potrebné právne predpisy, aby sa Európsky mechanizmus pre stabilitu stal stálym mechanizmom na riešenie finančných kríz.
  • Grécko - pokračuje príprava nového programu pomoci s účasťou súkromného sektora. Pracovná skupina vytvorená v júli skúma možnosti zvýšenia investícií v tejto krajine prostredníctvom regionálnych fondov EÚ.
  • reformu bankového sektora v EÚ - návrhy obsahujú opatrenia na zlepšenie dohľadu nad finančnými nástrojmi (napr. derivátmi), sprísnenie pravidiel o zneužívaní dôverných informácií v obchodnom styku a trhových manipuláciách, ako aj rámec na riešenie problémov krachujúcich bánk.

Predseda Komisie Barroso uviedol, že Európa postupovala rozhodne pri riešení problému rekapitalizácie bánk. Krajiny sa po júlových záťažových testoch English snažia prinútiť nezdravé banky, aby posilnili svoje financie.

Globálne opatrenia

EÚ navrhne na samite G20, ktorý sa uskutoční 3. a 4. novembra v Cannes, zavedenie dane z finančných transakcií. Príjmy z dane by sa využili pri financovaní navrhovaného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 - 2020 DeutschEnglishfrançais , ktorý je zameraný na zvýšenie investícií do hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Predseda Barroso uviedol, že EÚ bude aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri poskytovaní humanitárnej pomoci Englishfrançais Líbyi a podpore nastolenia demokracie.

Viac o prejave predsedu Barrosa DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy