Navigācijas ceļš

Prioritāte ir tautsaimniecības atlabšana - 02/09/2011

Lai panāktu ekonomikas atlabšanu un jaunu darbavietu izveidi, jāuzlabo ekonomikas pārvaldība, jāsniedz Grieķijai papildu palīdzība un jāreformē banku nozare.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu aicināja ES līderus rīkoties ātri, veicot pasākumus, kuru mērķis ir stimulēt tautsaimniecības atlabšanu un kontrolēt valsts izdevumus. Viņš arī uzsvēra, ka vajadzīga jauna palīdzības programma Grieķijai un ka jāturpina banku nozares reforma.

Prioritātes ir šādas:

  • jāuzlabo ekonomikas pārvaldība. Panākot vienošanos par priekšlikumu paketi English , būtu iespējams labāk uzraudzīt valstu fiskālo politiku, kontrolēt valstu parādu un uzlabot fiskālo ilgtspēju;
  • jānostiprina eirozonai paredzētais fonds, lai palīdzētu finansiālās grūtībās nonākušām valstīm. Valdībām jāīsteno 21. jūlijā panāktā vienošanās English un jāpieņem vajadzīgie likumi, lai minētais fonds kļūtu par pastāvīgu mehānismu, ar kura palīdzību risināt finanšu krīzes;
  • Grieķija — turpinās darbs pie jaunas palīdzības programmas, kurā paredzēts iesaistīt arī privāto sektoru. Jūlijā izveidota darba grupa pēta iespējas veicināt investīcijas šajā valstī, izmantojot ES reģionālos fondus;
  • jāreformē ES banku nozare. Attiecīgajos priekšlikumos paredzēts uzlabot vairāku finanšu instrumentu (piemēram, atvasināto finanšu instrumentu) uzraudzību, ieviest stingrākus noteikumus par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos (tā saukto "insider trading"), tirgus manipulāciju, kā arī noteikumus, kā rīkoties ar grūtībās nonākušām bankām.

Priekšsēdētājs Barrozu teica, ka, rekapitalizējot bankas, Eiropa rīkojusies pārliecinoši. Pēc jūlijā veiktajiem noturības testiem English valstis rīkojas, lai piespiestu uzlabot finanšu stāvokli tajās bankās, kuras minētās pārbaudes neizturēja.

Rīcība starptautiskajā arēnā

G20 valstu sanāksmē, kas notiks Kannās 3.-4. novembrī, ES ierosinās ieviest Eiropas finanšu darījumu nodokli. Šāds nodoklis palīdzētu finansēt ES ierosināto budžetu 2014.-2020. gadam DeutschEnglishfrançais , kas orientēts uz investīcijām tautsaimniecības izaugsmē un darbavietu radīšanā.

Priekšsēdētājs Barrozu teica, ka ES arī turpmāk aktīvi piedalīsies svarīgas humānās palīdzības Englishfrançais sniegšanā Lībijai un atbalstīs šis valsts pāreju uz demokrātiju.

Sīkāk par priekšsēdētāja Barrozu runu DeutschEnglishfrançaisportuguês

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites