Navigatsioonitee

Majanduse taastumine on prioriteet - 02/09/2011

Majanduse taastumiseks ja töökohtade loomiseks rakendamist vajavate meetmete hulka kuuluvad parem majandusjuhtimine, Kreeka abistamine ning pangandussektori reformimine.

Komisjoni president José Manuel Barroso kutsus ELi juhte üles võtma kiiresti meetmeid majanduse taastumise ergutamiseks ning riiklike kulutuste kontrollimiseks. Ta rõhutas ka vajadust Kreeka uue abiprogrammi ning pangandussektori täiendava reformi järele.

Meetmetega keskendutakse järgmisele:

  • parem majandusjuhtimine - kokkulepe seoses ettepanekute paketiga English tooks kaasa fiskaalpoliitika parema jälgimise, aitaks kontrollida valitsemissektori võlgu ning parandada riikide rahanduse jätkusuutlikkust
  • euroala rahastu tugevdamine, eesmärgiga aidata rahalistes raskustes olevaid liikmesriike - valitsused peaksid täitma 21. juuli kokkulepet English ning võtma vastu vajalikud seadused, et rahastu muutuks alaliseks mehhanismiks võitluses finantskriisidega
  • Kreeka - tehakse tööd erasektorit kaasava uue abiprogrammi kallal. Juulis moodustatud töörühm otsib võimalusi investeeringute suurendamiseks, kasutades ELi regionaalfonde
  • ELi pangandussektori reform - ettepanekud hõlmavad paremat tuletisinstrumentide reguleerimist, rangemate eeskirjade kehtestamist siseringitehingute ja turu manipuleerimise suhtes ning raskustes olevate pankade probleemide lahendamise raamistikku.

President Barroso sõnul on Euroopa oma pankade rekapitaliseerimisel tegutsenud otsustavalt. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et sundida probleemseid panku pärast juulis toimunud stressiteste English oma finantsseisundit tugevdama.

Ülemaailmsed meetmed

EL teeb ettepaneku seoses Euroopa finantstehingute maksuga G20 tippkohtumisel, mis toimub Cannes 3. ja 4. novembril. See maks aitaks rahastada ELi eelarvet ajavahemikus 2014-2020 DeutschEnglishfrançais , eesmärgiga investeerida majanduskasvu ja töökohatde loomisesse.

President Barroso ütles, et EL jääb ka edaspidi keskseks humanitaarabi Englishfrançais andjaks Liibüale ning toetab selle riigi üleminekut demokraatiale.

Täiendavalt president Barroso pöördumisest DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad