Διαδρομή πλοήγησης

Προτεραιότητα η οικονομική ανάκαμψη - 02/09/2011

Η καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση, η νέα βοήθεια προς την Ελλάδα και η μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα είναι ανάμεσα στα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο κάλεσε τους ηγέτες των χωρών της ΕΕ να δράσουν άμεσα λαμβάνοντας μέτρα για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης και τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα και την περαιτέρω μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στα εξής:

  • την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση: η συμφωνία σε μια δέσμη προτάσεων English θα συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη βελτίωση της διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών
  • την ενίσχυση του Ταμείου της Ευρωζώνης για τη στήριξη των χωρών που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες: οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τηρήσουν απαρέγκλιτα τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου English και να ψηφίσουν τους αναγκαίους νόμους, έτσι ώστε το εν λόγω ταμείο να καταστεί ένας μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων
  • την Ελλάδα: συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος βοήθειας με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η ειδική Ομάδα Κρούσης που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο εξετάζει τρόπους για την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα με τη χρήση κονδυλίων των περιφερειακών ταμείων της Ένωσης
  • τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ: ανάμεσα στις προτάσεις είναι η βελτίωση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών μέσων όπως τα παράγωγα, η αυστηροποίηση των κανόνων για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, καθώς και η δημιουργία ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση περιπτώσεων προβληματικών τραπεζών.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο επεσήμανε ότι η Ευρώπη ενήργησε με αποφασιστικότητα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της. Μετά τα τεστ αντοχής English του Ιουλίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που θα βοηθήσουν τις προβληματικές τράπεζες να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση.

Δράση σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ΕΕ θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στη σύνοδο κορυφής του G20, που θα πραγματοποιηθεί στις Κάννες στις 3 και 4 Νοεμβρίου. Ο φόρος αυτός θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020 DeutschEnglishfrançais , που εστιάζει στις επενδύσεις υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας Englishfrançais προς τη Λιβύη καθώς και στη στήριξη του εκδημοκρατισμού της χώρας.

Περισσότερα για την ομιλία του προέδρου Μπαρόζο DeutschEnglishfrançaisportuguês

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι