Sökväg

Polen nytt ordförandeland i Europeiska unionens råd - 04/07/2011

Logotyp: sex uppåtpekande pilar i olika färger, polska flaggan och texten "PL2011.eu" © Polens regering

Under andra hälften av 2011 ska fokus ligga på ekonomisk tillväxt, ett säkrare EU och närmare förbindelser med EU:s grannländer i öster och söder.

Polen tar över EU-klubban i en tid präglad av en svajig ekonomisk återhämtning, skuldkris i Grekland och politisk instabilitet i Nordafrika.

Ekonomisk tillväxt

Polens prioriteringar English för det kommande halvåret handlar bland annat om att ytterligare samordna EU-ländernas insatser för att skapa fler jobb och skynda på den ekonomiska återhämtningen.

Polen ställer sig bakom förslagen till en inremarknadsakt som ska göra det lättare för människor att bosätta sig och bedriva verksamhet i hela EU. Förslagen handlar bland annat om e-handel och gränsöverskridande digitala tjänster.

Stabila offentliga finanser är också viktiga. Polen kommer att övervaka EU-länderna för att se om deras budgetar verkligen uppfyller de krav som man enades om tidigare i år.

Under Polens ordförandeskap kommer EU-länderna att inleda förhandlingar om förslagen till EU:s budget 2014-2020 DeutschEnglishfrançais . Polen uppmanar EU:s ledare att först och främst lägga EU-pengarna på tillväxtåtgärder, t.ex. investeringar i kompetensutveckling och viktig infrastruktur.

Andra förslag handlar om en bättre reglering av finansmarknaderna för att undvika fler kriser.

Livsmedel, energi och säkerhet

En annan prioriterad fråga är gemensamma åtgärder för att trygga livsmedels- och energiförsörjningen, öka säkerheten och stärka försvaret.

Den pågående reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska främst handla om att trygga livsmedelsförsörjningen, främja ett hållbart jordbruk och utveckla landsbygdsområdena.

Polen vill dessutom arbeta för en gemensam energistrategi English som ska ge EU billigare energi och tryggare tillgång till de internationella marknaderna.

Polen vill också stärka samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken för att förbättra samordningen inom bland annat gränskontroll och krishantering.

Internationella frågor

Polen vill stärka EU:s band med de östeuropeiska länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldova, Ukraina och Vitryssland. Man hoppas bland annat på framsteg med associeringsavtalen, som ska undanröja handelshinder och liberalisera viseringsbestämmelserna.

Polen ställer sig bakom EU:s utvidgning och vill bistå Kroatien inför EU-anslutningen. Man vill också fortsätta förhandlingarna med Turkiet och Island.

En gemensam insats ska dessutom uppmuntra de nordafrikanska ländernas övergång till demokrati.

Polens ordförandeskap i Europeiska unionens råd DeutschEnglishfrançaispolski

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar