Navigačný riadok

Poľsko na čele Rady Európskej únie - 04/07/2011

Logo: šesť vertikálnych šípok smerujúcich k poľskej vlajke a nápis "PL2011.eu" © Poľská vláda

Hlavnými prioritami v druhej polovici 2011 sú hospodársky rast, bezpečnosť v Európe a užšia spolupráca s východnými a južnými susedmi EÚ.

Poľsko preberá štafetu predsedníctva v čase pretrvávajúcich obáv v súvislosti s nerovnomerným oživením hospodárstva, finančnou krízou v Grécku a politickou nestabilitou v severnej Afrike.

Ekonomický rast

Jednou z priorít poľského predsedníctva English v nasledujúcich šiestich mesiacoch je podpora oživenia hospodárstva a tvorby nových pracovných miest prostredníctvom ďalšej koordinácie medzi členskými štátmi.

Poľsko stojí za návrhom aktu o jednotnom trhu, ktorým sa má uľahčiť pobyt a podnikanie v celej EÚ. Súčasťou tohto návrhu je aj vytvorenie cezhraničných elektronických služieb a podpora online obchodu.

Dôležitý význam zohráva aj stabilita verejných financií. Poľsko bude monitorovať, akým spôsobom členské štáty EÚ zosúladia svoje rozpočty s cieľmi, ktoré prijali v prvej polovici tohto roka.

Počas jeho predsedníctva sa začnú rokovania o návrhu rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 DeutschEnglishfrançais . Poľsko vyzýva európskych predstaviteľov, aby prostriedky z EÚ usmernili na posilňovanie rastu, napr. na investície do kľúčovej infraštruktúry a odbornej prípravy.

Na programe predsedníctva sú aj návrhy na lepšiu reguláciu finančných trhov, ktorými by sa predišlo podobným krízam.

Potraviny, energetika a bezpečnosť

Medzi ďalšie priority predsedníctva patrí vytvorenie spoločného prístupu krajín, pokiaľ ide o dodávky potravín a energií, bezpečnosť a obranu.

Prebiehajúca reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mala zamerať na bezpečnosť potravín, propagáciu trvalo udržateľného poľnohospodárstva a rozvoj vidieckych oblastí.

Poľsko bude okrem toho pracovať na spoločnej energetickej stratégii English a na posilňovaní schopnosti EÚ zabezpečiť na medzinárodných trhoch lacnejšie a spoľahlivejšie dodávky.

Jeho cieľom je aj prehĺbenie spolupráce v bezpečnostnej a obrannej politike a lepšia koordinácia, napr. kontroly hraníc a prijímania efektívnych opatrení v čase krízy, či v inej núdzovej situácii.

Medzinárodné hľadisko

Prioritou novej predsedníckej krajiny je tiež užšia spolupráca EÚ a východných krajín Európy, ako sú Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina a Bielorusko. Na programe sú rokovania o dohodách o pridružení a o odstránení obchodných bariér, či vízovej povinnosti.

Poľsko podporuje rozširovanie EÚ a osobitne sa v tejto oblasti zameria na záverečnú fázu prístupového procesu Chorvátska a prebiehajúce rokovania s Tureckom a Islandom.

Na programe je aj vytvorenie spoločného prístupu na podporu demokracie v severoafrických krajinách.

Poľské predsedníctvo Rady EÚ DeutschEnglishfrançaispolski

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy