Ścieżka nawigacji

Polska przewodniczy Radzie Unii Europejskiej - 04/07/2011

Logo: sześć pionowych strzałek skierowanych ku górze, flaga Polski, PL2011.eu © rząd Polski

W drugim półroczu 2011 r. UE skupi się na wzroście gospodarczym, bezpieczeństwie oraz ściślejszej współpracy ze wschodnimi i południowymi sąsiadami

Polska przejmuje przewodnictwo w okresie niepewności związanych z nierównym wzrostem gospodarczym, długiem publicznym w Grecji oraz niestabilną sytuacją polityczną w Afryce Północnej.

Wzrost gospodarczy

Polskie priorytety English na najbliższych sześć miesięcy to m.in. dalsza koordynacja działań, jakie kraje UE podejmują w celu pobudzenia wzrostu i zatrudnienia.

Polska popiera propozycje, które składają się na akt o jednolitym rynku i mają ułatwić osiedlanie się i prowadzenie interesów w całej Europie. Chodzi m.in. o rozwijanie transgranicznych usług cyfrowych i handlu on-line.

Ważne są także zrównoważone finanse publiczne. Polska będzie obserwować, jak kraje UE dostosowują swój budżet do celów uzgodnionych w pierwszej połowie roku.

Podczas przewodnictwa Polski UE przystąpi do negocjacji nad projektem budżetu UE na lata 2014-2020 DeutschEnglishfrançais . Polska zabiega, by środki skierowano przede wszystkim na promowanie wzrostu, np. na inwestycje w kluczową infrastrukturę i specjalistyczne szkolenia.

Plan prezydencji przewiduje również propozycje lepszego uregulowania rynków finansowych, dzięki którym UE będzie mogła uniknąć kolejnych kryzysów.

Żywność, energia i bezpieczeństwo

Priorytetem przewodnictwa jest wypracowanie wspólnego podejścia do problemu zaopatrzenia w żywność i energię oraz do kwestii bezpieczeństwa i obrony.

Trwająca reforma wspólnej polityki rolnej powinna się koncentrować na bezpieczeństwie żywnościowym, promowaniu zrównoważonego rolnictwa oraz na rozwoju obszarów wiejskich.

Polska będzie również pracować nad wspólną strategią energetyczną English , która ma pomóc UE uzyskać tańsze i pewniejsze dostawy na rynkach międzynarodowych.

Prezydencja chce też dalszej współpracy w polityce bezpieczeństwa i obrony, by można było lepiej koordynować takie dziedziny, jak kontrola granic, oraz skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne.

Kwestie międzynarodowe

Prezydencja będzie także dążyć do zacieśnienia stosunków ze wschodnimi sąsiadami UE: Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą i Białorusią. Ma też nadzieję przyspieszyć negocjacje w sprawie umów stowarzyszeniowych oraz poczynić dalsze postępy w dziedzinie usuwania barier handlowych i liberalizacji systemu wizowego.

Polska opowiada się za dalszym rozszerzeniem UE: będzie wspierać Chorwację w finalizowaniu akcesji oraz popierać rozmowy z Turcją i Islandią.

Częścią programu prezydencji jest też wypracowanie wspólnego podejścia mającego zachęcić kraje Afryki Północnej do demokratycznych przemian.

Polska prezydencja w Radzie UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki