Navigācijas ceļš

Polija kļūst par ES Padomes prezidentvalsti - 04/07/2011

Logotips: sešas augšup vērstas bultas un Polijas karogs, "PL2011.eu" © Polijas valdība

2011. gada otrajā pusē visvairāk uzmanības pievērš ekonomikai, drošības uzlabošanai Eiropā un ciešāku attiecību veidošanai ar ES kaimiņiem austrumos un dienvidos.

Polija prezidentūru ES Padomē pārņem laikā, kad joprojām pastāv bažas par ekonomikas nevienmērīgu atveseļošanos, Grieķijas budžeta krīzi un politisku nestabilitāti Ziemeļāfrikā.

Ekonomikas izaugsme

Polijas prioritāte English turpmākajos sešos mēnešos būs arī ciešākas koordinācijas nodrošināšana starp ES dalībvalstīm, lai stimulētu tautsaimniecību un radītu darbavietas.

Polija atbalsta ierosinājumus pieņemt Vienotā tirgus aktu, kuram pateicoties, būs vieglāk pārcelties uz dzīvi citur ES un tur veikt uzņēmējdarbību. Tā arī piekrīt, ka ir jāattīsta pārrobežu elektroniskie pakalpojumi un e-komercija.

Svarīgas ir arī stabilas valstu finanses. Polija novēros, vai ES dalībvalstu budžets atbilst mērķiem, par kuriem tika panākta vienošanās šā gada pirmajā pusē.

Polijas prezidentūras laikā ES dalībvalstis sāks sarunas par ES budžeta projektu 2014.-2020. gadam DeutschEnglishfrançais . Polija aicina vadītājus īpašu uzmanību veltīt ES fondiem un izaugsmes sekmēšanai, piemēram, ieguldījumiem nozīmīgā infrastruktūrā un mācībās.

Darba kārtībā ir arī priekšlikumi par to, kā labāk regulēt finanšu tirgus. Tas vajadzīgs, lai nepieļautu jaunu krīzi.

Pārtika, enerģētika un drošība

Par prioritātēm tiek uzskatīta arī vienotas pieejas izstrāde attiecībā uz energoapgādi, stabilu pārtikas apgādi, drošību un aizsardzību.

Pašlaik noritošajā kopējās lauksaimniecības politikas reformā īpaši jāpievēršas pārtikas nekaitīgumam, lauksaimniecības ilgtspējīguma veicināšanai un lauku rajonu attīstībai.

Polija ir iecerējusi izstrādāt vienotu enerģētikas stratēģiju English , kas uzlabotu ES spēju nodrošināt lētākas un uzticamākas piegādes starptautiskajā tirgū.

Tā arī vēlas plašāku sadarbību drošības un aizsardzības politikā, lai gādātu par labāku koordināciju tādās jomās kā robežkontrole un spētu efektīvāk reaģēt ārkārtas situācijās.

Starptautiska mēroga pieeja

Jaunā prezidentvalsts centīsies padziļināt ES attiecības ar Austrumeiropas valstīm — Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Polija cer uz panākumiem sarunās par asociācijas līgumiem, kas palīdzētu atbrīvoties no tirdzniecību traucējošiem šķēršļiem un atvieglot vīzu režīmu.

Polija atbalsta ES paplašināšanos, jo īpaši — Horvātijas pēdējos soļus ceļā uz pievienošanos ES un pašlaik noritošās sarunas ar Turciju un Īslandi.

Viens no programmas elementiem ir vienota pieeja, kā rosināt Ziemeļāfrikas valstu pāreju uz demokrātiju.

Polijas prezidentūra ES Padomē DeutschEnglishfrançaispolski

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites