Navigointipolku

Puola aloitti EU:n neuvoston puheenjohtajamaana - 04/07/2011

Logo: kuusi eriväristä ylöspäin osoittavaa nuolta, Puolan lippu ja internetosoite "PL2011.eu" © Puolan hallitus

Vuoden 2011 jälkipuoliskolla EU:n toimissa painottuvat talouskasvu, energia- ja elintarviketurva, turvallisuus sekä EU:n itäiset ja eteläiset naapuruussuhteet.

Puolan puheenjohtajakauden tavoitteenasettelussa on otettu huomioon päivänpolttavat kysymykset, kuten epätasainen talouden elpyminen, Kreikan velkakriisi ja Pohjois-Afrikan poliittinen epävakaus.

Talouskasvu

Tulevalla puolivuotiskaudella yksi Puolan päätavoitteista English on koordinoida EU-maiden toimia, joilla edistetään talouden elpymistä ja luodaan työpaikkoja.

Puola haluaa toteuttaa sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyvät toimet, joilla helpotetaan ihmisten liikkumista ja liiketoimintaa maiden rajojen yli. Näihin kuuluvat rajat ylittävien verkkopalvelujen ja verkkokaupan edistäminen.

Tärkeää on myös julkisen talouden vakauttaminen. Tavoitteena on valvoa, että EU-maat ottavat budjeteissaan huomioon vuoden alkupuoliskolla yhteisesti sovitut tavoitteet.

Loppuvuonna EU-maat alkavat neuvotella kauden 2014-2020 EU-talousarvioehdotuksesta DeutschEnglishfrançais . Puola kehottaa päättäjiä suuntaamaan EU-varoja talouskasvua edistäviin toimiin, kuten keskeisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyn tehostaminen uusien talouskriisien välttämiseksi.

Elintarvikkeet, energia ja turvallisuus

Puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja ovat myös elintarvike- ja energiaturva, turvallisuus ja puolustus.

Puola pitää tärkeänä, että meneillään olevalla EU:n maatalouspolitiikan uudistuksella vahvistetaan elintarviketurvaa, edistetään kestävää maataloutta ja kehitetään maaseutualueita.

Tavoitteena on kehittää EU:lle yhteinen energiastrategia English , jonka avulla EU voi turvata edullisemmat ja luotettavammat energiantoimitukset kansainvälisiltä markkinoilta.

Puola pyrkii myös edistämään turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä ja parantamaan toimien koordinointia esimerkiksi rajavalvonnassa ja kriisi- ja hätätilanteissa.

Kansainväliset toimet

Puola haluaa tiivistää EU:n suhteita sen itänaapureihin - Armeniaan, Azerbaidžaniin, Georgiaan, Moldovaan, Ukrainaan ja Valko-Venäjään. Se pyrkii viemään eteenpäin assosiaatiosopimusneuvotteluja sekä jatkamaan keskusteluja kaupan esteiden poistamisesta ja viisumivapaudesta.

EU:n laajentumisen kannattajana Puola haluaa tukea Kroatian viime vaiheen jäsenyysvalmisteluja ja viedä eteenpäin neuvotteluja Turkin ja Islannin kanssa.

Asialistalla on myös demokratiakehityksen tukeminen Pohjois-Afrikan maissa.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Puola DeutschEnglishfrançaispolski

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä