Navigatsioonitee

Poola juhib Euroopa Liidu Nõukogu tööd - 04/07/2011

Logo kuus vertikaalset noolt, Poola lipp, "PL2011.eu" © Poola valitsus

2011. aasta teises pooles on tähelepanu all majanduskasv, turvalisem Euroopa ning tihedamad suhted ELi ida- ja lõunanaabritega.

Poola võtab eesistuja ülesanded üle ajal, mil probleemiks on majanduse ebaühtlane taastumine, Kreeka võlakriis ja poliitiline ebastabiilsus Põhja-Aafrikas.

Majanduskasv

Poola prioriteedid English järgmise kuue kuu jooksul hõlmavad ELi liikmesriikide paremat omavahelist koordineerimist, et kiirendada majanduse taastumist ning luua töökohti.

Poola toetab ühtse turu akti ettepanekuid, millega muudetakse resideerumine ja ettevõtlusega tegelemine Euroopas lihtsamaks. Ettepanekud hõlmavad piiriüleste digiteenuste ja internetikaubanduse arengut.

Oluline on ka riigi rahanduse stabiilsus. Poola jälgib ELi liikmesriikide eelarvete vastavust käesoleva aasta esimeses pooles heakskiidetud eesmärkidele.

Poola eesistumise ajal alustavad liikmesriigid läbirääkimisi ELi eelarveettepanekute üle ajavahemikuks 2014-2020 DeutschEnglishfrançais . Poola kutsub riigijuhte üles keskenduma majanduskasvu edendamist toetavatele ELi fondidele, nagu investeeringud peamisesse infrastruktuuri ja kutseoskuste alasesse koolitamisse.

Päevakorras on ka ettepanekud finantsturgude paremaks reguleerimiseks, et vältida uut kriisi.

Toit, energeetika ja julgeolek

Muud prioriteedid hõlmavad tegevust ühiste seisukohtade kujundamiseks toidu ja energiaga varustamise ning turvalisuse ja kaitse küsimustes.

Käimasolev ühise põllumajanduspoliitika reform peaks keskenduma toiduohutuse tagamisele, säästva põllumajanduse edendamisele ning maapiirkondade arengule.

Poola töötab ka ühise energeetikastrateegia English kallal, mis tugevdab ELi suutlikkust tagada odavamad ja kindlamad tarned rahvusvahelisel turul.

Ta soovib ka edasist koostööd julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, mille eesmärk on parem koordineerimine piirikontrolli ning kriisidele ja õnnetustele reageerimise valdkonnas.

Rahvusvaheline lähenemine

Eesistujariik taotleb tihedamaid ELi suhteid Ida-Euroopa riikide Armeenia, Azerbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega. Poola loodab liikuda edasi assotsiatsioonilepingute läbirääkimistel, mis kõrvaldavad kaubandsutõkkeid ja lihtsustavad viisarežiimi.

Poola toetab ELi laienemist, konkreetselt Horvaatia viimaseid samme ELiga ühinemisel, ning käimasolevaid kõnelusi Türgi ja Islandiga.

Programmi osa on ka ühine lähenemine Põhja-Aafrika julgustamisele asuma demokraatia teele.

Poola on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik DeutschEnglishfrançaispolski

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad