Cesta

Polsko v čele Rady Evropské unie - 04/07/2011

Logo Průvod různobarevných, vzhůru směřujících šipek vede šipka, která drží polskou vlajku. "PL2011.eu" © polská vláda

Prioritami pro druhou polovinu roku 2011 jsou hospodářský růst, zvýšení bezpečnosti v Evropě a těsnější vztahy s východními a jižními sousedy EU.

Polsko přebírá předsednictví v situaci, kdy vládne nejistota v souvislosti s nerovnoměrným oživením hospodářství, s dluhovou krizí v Řecku a s politickou nestabilitou v severní Africe.

Hospodářský růst

Mezi priority polského předsednictví English v příštích šesti měsících patří větší koordinace zemí EU na podporu oživení ekonomiky a vzniku pracovních míst.

Polsko podporuje návrhy aktu o jednotném trhu, který usnadní podnikům se usazovat v jiných členských zemí EU a podnikat tam. Akt umožní i rychlejší rozvoj přeshraničních digitálních služeb a nakupování na internetu.

Dalším důležitým faktorem je stabilita veřejných financí. Polsko bude sledovat, jak členské státy plní cíle, které si ohledně snižování rozpočtových deficitů daly v první polovině roku.

Během polského předsednictví zahájí členské státy jednání o návrzích rozpočtu EU na období 2014-2020 DeutschEnglishfrançais . Polsko bude mezi vedoucími představiteli členských států prosazovat, aby se finanční prostředky EU zaměřily na podporu růstu (např. formou investic do klíčové infrastruktury a vzdělávání rozvíjejícího u lidí dovednosti, které jsou prakticky využitelné na pracovním trhu).

Na programu jednání budou také návrhy přísnější regulace finančních trhů, s jejíž pomocí by se mělo předejít další hospodářské krizi.

Potraviny, energetika a bezpečnost

Mezi své priority Polsko zařazuje také společná řešení v oblasti dodávek potravin a energií a v oblasti bezpečnosti a obrany.

Ústředním bodem probíhající reformy společné zemědělské politiky by měly být spolehlivé dodávky potravin a s nimi související udržitelný charakter zemědělství a rozvoj venkovských oblastí.

Zároveň bude Polsko pracovat na společné energetické strategii English EU, jejímž cílem je zajistit levnější a spolehlivější dodávky energií na mezinárodních trzích.

Dále chce zintenzivnit spolupráci v bezpečnostní a obranné politice, zejména lépe koordinovat ochranu hranic a reakci na krize a mimořádné situace.

Vztahy se třetími zeměmi

Polské předsednictví chce dosáhnout těsnějších vztahů EU s východoevropskými zeměmi - Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem, Ukrajinou a Běloruskem. Polsko doufá, že dojde k pokroku v jednání o asociačních dohodách, odstraňování obchodních bariér a uvolnění vízového režimu.

Polsko podporuje rozšiřování EU, zejména poslední kroky Chorvatska před jeho vstupem do EU a probíhající jednání s Tureckem a Islandem.

Na programu polského předsednictví je i společný přístup EU k podpoře severoafrických zemí v přechodu k demokracii.

Polské předsednictví v Radě EU DeutschEnglishfrançaispolski

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy