Навигационна пътека

Полша начело на Съвета на Европейския съюз - 04/07/2011

Лого: шест вертикални стрелки, сочещи нагоре, полското знаме, "PL2011.eu" © Правителството на Полша

Акцентът през втората половина на 2011 г. е върху икономическия растеж, сигурността на Европа и отношенията с източните и южните ни съседи.

Полша поема председателството в момент на неравномерно икономическо възстановяване, криза с гръцкия дълг и политическа нестабилност в Северна Африка.

Икономически растеж

Приоритетите на Полша English през следващите шест месеца включват засилване на координацията между страните от ЕС с цел ускоряване на икономическото възстановяване и създаване на работни места.

Страната подкрепя предложенията за закон за единния пазар, който ще улесни пребиваването и бизнеса в страните от Европа. Някои от тези предложения засягат развитието на трансгранични цифрови услуги и онлайн търговия.

Стабилността на публичните финанси също е от значение. Полша ще следи как страните от ЕС изпълняват бюджетните цели, които са приели през първата половина на тази година.

По време на нейното председателство страните от ЕС ще започнат преговори по предложенията за бюджета на ЕС за 2014-2020 г. DeutschEnglishfrançais Полша призовава за насочване на средствата на ЕС върху стимулиране на растежа - например чрез инвестиране в ключова инфраструктура и в усвояване на умения.

На дневен ред са също предложения за по-добро регулиране на финансовите пазари с цел избягване на друга криза.

Продоволствия, енергия и сигурност

Сред другите приоритети е разработването на общ подход към снабдяването с храни и енергия, както и към сигурността и отбраната.

Продължаващата реформа на общата селскостопанска политика трябва да се съсредоточи върху гарантиране на продоволствената сигурност, насърчаване на устойчиво земеделие и развитие на селските райони.

Междувременно Полша ще работи върху обща енергийна стратегия English , засилваща способността на ЕС да си осигурява по-евтини и по-надеждни доставки на международните пазари.

Полша иска също да развие сътрудничеството по политиката за сигурност и отбрана с цел по-добра координация в области като граничния контрол и ефективното реагиране при кризи и извънредни ситуации.

Международен подход

Председателството ще се опита да развие отношенията на Съюза с неговите източноевропейски съседи - Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус. Полша се надява да напредне в преговорите по споразуменията за асоцииране, премахването на бариерите пред търговията и либерализацията на визовите режими.

Полша подкрепя разширяването на ЕС и по-специално последните стъпки на Хърватия към членството и продължаващите преговори с Турция и Исландия.

Част от програмата е и общ подход за насърчаване на прехода към демокрация на северноафриканските страни.

Полско председателство на Съвета на ЕС DeutschEnglishfrançaispolski

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки