Kruimelpad

Een nieuwe begroting voor een veranderend Europa - 01/07/2011

In heel Europa moeten gezinnen prioriteiten stellen bij de gezinsuitgaven. Ze geven minder uit aan luxe en besteden alleen geld aan wat echt belangrijk is voor de toekomst.

De Europese Unie doet precies hetzelfde. De Commissie wil met de begrotingsvoorstellen DeutschEnglishfrançais investeren in de groei van morgen. De belastingbetaler krijgt meer waar voor zijn geld. Dat maakt het tot een echt Europese begroting. Een begroting die op integratie mikt.

Groei in de hele EU

Een groot deel van de begroting is erop gericht meer mensen aan werk te helpen en de economie te laten groeien. Er komt een nieuw instrument, de Connecting Europe Facility, dat voor de ontbrekende schakels in de energie-, vervoers- en informatiechnologie moet zorgen.

Er komt aanzienlijk meer geld voor onderwijs en beroepsopleiding, evenals voor onderzoek en innovatie, om de banen en ideeën van morgen te creëren. En ook de steun voor minder ontwikkelde regio's wordt gebruikt om de groei en werkgelegenheid een impuls te geven. Daarvan profiteert heel Europa.

Een veiliger Europa

Hedendaagse problemen trekken zich niets aan van nationale grenzen. Daarom is het veel goedkoper als Europa deze problemen via een gecoördineerd beleid aanpakt, dan wanneer 27 landen dat elk apart doen.

Veilig en gezond voedsel staat centraal bij de nieuwe financiering van de Europese landbouw. 30% van de inkomenssteun voor boeren wordt alleen uitbetaald als de boeren de sector milieuvriendelijker maken.

Elke euro wordt gebruikt om het milieu te beschermen, de energie-efficiëntie te verhogen, de klimaatverandering te bestrijden, de samenhang te vergroten en tegelijk sociale doelstellingen te realiseren. En ook op veel andere gebieden is er een hefboomwerking.

De nieuwe begroting zorgt ook voor een scherpere controle aan de Europese buitengrenzen en stelt meer geld beschikbaar voor de aanpak van georganiseerde misdaad, terrorisme en computercriminaliteit.

Een krachtigere stem voor Europa

De technologische vooruitgang maakt de wereld steeds kleiner. Door de opkomst van nieuwe allianties en grootmachten moet Europa meer doen om zich te doen gelden.

Daarom zal er meer geld gaan naar de verdediging van Europese belangen. Recente gebeurtenissen in Noord-Afrika hebben nog eens laten zien welke invloed dramatische gebeurtenissen in buurlanden van Europa kunnen hebben. Politieke en economische hervormingen in deze landen moeten worden gestimuleerd om de democratie in de regio te versterken.

Europa, dat voor meer dan de helft van alle ontwikkelingshulp in de wereld zorgt, wil zich houden aan zijn belofte om tegen 2015 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te spenderen. De nieuwe begroting help daarbij.

Een eerlijker en transparanter begroting

De belastingbetaler moet kunnen zien hoe zijn geld wordt besteed. De nieuwe begroting moet eenvoudiger, helderder en eerlijker zijn. Daarom worden veranderingen in de financiering van de uitgaven voorgesteld. Er worden nieuwe bronnen van inkomsten gecreëerd, die gedeeltelijk in de plaats komen van de bijdrage op basis van het bruto nationaal inkomen van elke lidstaat. Dat is volgens de Commissie een goede zaak, zowel voor de gezinnen als voor de overheden.

Meer over het begrotingsplan 2014-2020 English

Meer over EU-begrotingsplanning DeutschEnglishfrançais

Meer over de EU-begroting DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links