Cosán nascleanúna

An Buiséad a leasú, an Eoraip a athrú - 01/07/2011

Tá teaghlaigh ar fud na hEorpa ag socrú tosaíochtaí chun a gcuid airgid a chaitheamh. Tá ciorrú ar shólaistí, fad is atá daoine ag infheistiú sna nithe is tábhachtaí feasta.

Is ionann cás don Aontas Eorpach. Le dréachtbhuiséad DeutschEnglishfrançais an Choimisúin, infheistítear inniu ar mhaithe le fás amárach. Gheobhaidh cáíníocóirí nithe sa bhreis, agus an méid céanna airgid á chaitheamh acu. Fíor-bhuiséad Eorpach a bheidh i gceist. Buiséad do chomhtháthú.

Fás a neartú ar fud an Aontais Eorpaigh

Díreofar cuid mhór den bhuiséad ar dhaoine a chur ar ais ag obair agus an geilleagar a chur ag fás. Maoineoidh Áis nua um Nascadh na hEorpa na naisc atá in easnamh maidir le fuinneamh, le hiompar agus le teicneolaíocht na faisnéise.

Beidh líon suantasach airgid ar fáil d'oideachas agus d'oiliúint ghairmiúil agus do thaighde agus do nuáil, chun poist agus smaointe don lá amárach a chruthú. Agus airgead do réigiúin thearcfhorbartha, is ar phoist is ar fhás a chaithfear é, rud a thairbheoidh an Eoraip uile.

An Eoraip a dhéanamh níos sabháilte

Déanann ildúshláin an lae inniu beagchúram de theorainneacha náisiúnta. Agus is saoire don Eoraip freagairt le beartas comhordaithe amháin seachas le 27 ceann.

Tá bia atá sábháilte agus folláin ag croí-lár na n-athruithe ar mhaoiniú thalmhaíocht na hEorpa Braithfidh 30% d'íocaíochtaí díreacha chuig feirmeoirí ar thiomantas na bhfeirmeorí leis an earnáil a dhéanamh neamhdhíobhálach don timpeallacht.

Cosnóidh euro an comhshaol, neartóidh sé éifeachtacht fuinnimh is troidfidh sé athrú na haeráide, láidreoidh sé comhtháthú is cuirfidh sé sprocanna sóisialta chun cinn ag an am amháin. D'fhéadfadh go mbeadh éifeacht luamhánachta mhór aige sin i mbealaí éagsúla.

Fairis sin, neartóidh an buiséad nua bainistiú theorainneacha seachtracha na hEorpa is cuirfidh airgead úr i gcomhrac na mórchoireachta, na sceimhlitheoireachta agus na cíbear-choireachta.

Luach a chur leis an Eoraip sa domhan

Tá an domhan ag crapadh le dul chun cinn na teicneolaíochta. Ciallaíonn athruithe i gcomhghuaillíochtaí agus cumhachtaí nua atá ag teacht chun cinn gur gá don Eoraip tuilleadh a dhéanamh le go gcloisfear a guth.

Méádófar an t-airgead a infheisteofar chun leasanna na hEorpa a chosaint. Is léir ó na nithe drámatúla atá ar siúl le déanaí i nDeisceart na Meánmhara gur mór é tionchar na gcomharsan ar an Eoraip. Tabharfar dreasachtaí do na tíortha sin a thugann faoi na leasuithe polaitiúla is geilleagracha a neartóidh daonlathas sa réigiún.

Tá an Eoraip tiomanta do 0.7% dá OTI a chaitheamh ar chabhair forbraíochta faoi 2015. An Eoraip a thugann breis is leath na cabhrach forbraíochta ar fud an domhain cheana féin. Coinníonn an buiséad nua an tiomantas sin.

Teacht ar bhuiséad atá níos cothroime agus níos trédhearcaí

Is gá go bhfeicfeadh cáiníocóirí an dóigh ina gcaitear a gcuid airgid. Ba cheart go mbeadh an buiséad nua níos simplí, níos trédhearcaí agus níos cothroime. Molaimid athruithe ar na slite ina maoinítear an buiséad, trí shruthanna nua ioncaim a chruthú a ghlacfaidh cuid d'ionad na ranníocaíochtaí atá bunaithe ar ollioncam náisiúnta gach Ballstáit. Creidimid go dtabharfaidh sé sin deis níos cothroime do theaghlaigh agus do na rialtais.

Tuilleadh ar phlean buiséadach 2014-2020 English

Breis faoi phleanáil bhuiséad an AE DeutschEnglishfrançais

Breis faoi bhuiséad an AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links