Navigatsioonitee

Eelarvereform - muutused Euroopas - 01/07/2011

Kõik pered Euroopas mõtlevad sellele, kuidas oma raha kulutada. Luksusele ei kulutata juhul, kui investeeritakse tulevikuks olulistesse asjadesse.

Euroopa Liit teeb täpselt sedasama. Komisjoni koostatud eelarve ettepaneku DeutschEnglishfrançais kohaselt investeeritakse täna homsesse majanduskasvu. Maksumaksjad saavad oma raha eest rohkem tagasi. See on tõeliselt euroopalik eelarve. Integratsiooni eelarve.

Eelarvega kiirendatakse majanduskasvu kogu Euroopa Liidus

Suur osa eelarvest on suunatud tööhõivele ja majanduskasvule. Uue Euroopa ühendamise rahastamisvahendiga rahastatakse puuduvaid lülisid energeetikas, transpordis ja infotehnoloogias.

Märkimisväärne hulk raha suunatakse haridusse ja kutseõppesse ning teadusuuringutesse ja innovatsiooni, eesmärgiga luua homseid töökohti ja genereerida ideid. Vähemarenenud piirkondadele ettenähtud raha kasutatakse töökohtade loomiseks ja majanduskasvu tekitamiseks, millest on kasu kogu Euroopale.

Euroopa turvalisemaks

Paljud tänased probleemid ületavad riigipiire. Samuti on Euroopale palju odavam rakendada kooskõlastatud poliitikat, kui 27 liikmesriigi erinevat poliitikat.

Euroopa põllumajanduse rahastamise muutmise keskmes on ohutu ja tervislik toit. 30 % otsemaksetest põllumajandusettevõtjatele sõltub sellest, kas nad muudavad sektori keskkonnasäästlikuks.

Ühisraha abil kaitstakse samaaegselt keskkonda, suurendatakse energiatõhusust ja edendatakse kliimamuutuse vastaseid meetmeid, tugevdatakse ühtekuuluvuspoliitikat ning propageeritakse ühiskondlikke eesmärke. Eurol võib olla suur mõju paljudes valdkondades.

Uue eelarvega tugevdatakse ka Euroopa välispiiride haldamist ning suunatakse uusi vahendeid võitlusesse ohtlike kuritegude, terrorismi ja küberkuritegevusega.

Euroopa mõjujõu suurendamine maailmas

Tehnoloogia areng muudab maailma väiksemaks. Muutuvad liitlassuhted ja esilekerkivad uued jõud tähendavad seda, et Euroopa peab oma mõjujõu säilitamiseks rohkem pingutama.

Euroopa huvide kaitsmisesse tehtavaid investeeringuid suurendatakse. Hiljutised sündmused Vahemere lõunakaldal on järjekordselt demonstreerinud naabruses aset leidvate dramaatiliste sündmuste mõju Euroopale. Stiimuleid pakutakse sellistele riikidele, kes viivad oma piirkonnas läbi demokraatiat tugevdavaid poliitilisi ja majandusreforme.

Euroopa annab üle poole maailma arenguabist ning ta on valmis täitma oma kohust, kulutades selleks 0,7 % kogurahvatulust aastaks 2015. Uues eelarves on sellega arvestatud.

Õiglasem ja läbipaistvam eelarve

Maksumaksjad peavad saama aru, millele nende raha kulutatakse. Uus eelarve peab olema lihtsam, läbipaistvam ja õiglasem. Ettepanekus esitatakse muudatusi eelarve rahastamise osas, luues uued tuluallikad, mis peavad osaliselt asendama liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid makseid. Usume, et see on parem nii inimestele kui riikidele.

Täiendavalt 2014-2020 eelarvekava kohta English

Täiendavalt ELi eelarve kavandamisest DeutschEnglishfrançais

Täiendavalt ELi eelarvest DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad