Διαδρομή πλοήγησης

Αλλάζουμε τον προϋπολογισμό, αλλάζουμε την Ευρώπη - 01/07/2011

Σ'ολόκληρη την Ευρώπη οι οικογένειες ιεραρχούν τις δαπάνες τους θέτοντας προτεραιότητες, αποφεύγοντας τις δαπάνες πολυτελείας και επενδύοντας σε ό,τι έχει πραγματική αξία για το μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακριβώς το ίδιο. Οι δημοσιονομικές προτάσεις DeutschEnglishfrançais της Επιτροπής επενδύουν σήμερα σε δράσεις οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον. Οι φορολογούμενοι θα αποκομίσουν περισσότερα οφέλη ξοδεύοντας τα ίδια χρήματα. Ο προϋπολογισμός θα είναι πράγματι ευρωπαϊκός, ένας προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση της Ευρώπης.

Τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Με το νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη διασύνδεση των δικτύων της Ευρώπης θα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες που υπάρχουν στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Σημαντικά νέα κονδύλια θα διατεθούν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και να αναπτυχθούν ιδέες για το μέλλον. Τα ποσά που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα διατεθούν για θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, πράγμα που θα έχει θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την Ευρώπη.

Για μια ασφαλέστερη Ευρώπη

Πολλές από τις σημερινές προκλήσεις δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Όμως το κόστος είναι μικρότερο όταν η Ευρώπη ενεργεί με συντονισμένη πολιτική από ό,τι όταν τα 27 κράτη μέλη της ενεργούν χωριστά.

Η ασφαλής και υγιεινή διατροφή θα είναι στο επίκεντρο των αλλαγών που θα γίνουν στις χρηματοδοτήσεις για τη γεωργία. Το 30% των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς θα εξαρτάται από τη στάση τους στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κάθε ευρώ θα προστατεύει το περιβάλλον, θα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση, τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, τη συνοχή και ταυτόχρονα θα επιδιώκει την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Θα δώσει δηλαδή σημαντική ώθηση σε πολλούς τομείς.

Ο νέος προϋπολογισμός θα βελτιώσει επίσης τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και θα εξασφαλίσει κονδύλια για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων, καθώς και της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Για μια Ευρώπη που θα πρωτοστατεί στις παγκόσμιες εξελίξεις

Η πρόοδος της τεχνολογίας μικραίνει τις αποστάσεις. Η αλλαγή στους συσχετισμούς δυνάμεων και η ανάδυση νέων αναγκάζουν την Ευρώπη να καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες ώστε να κάνει τη φωνή της να ακουστεί.

Θα αυξηθούν τα χρήματα που θα επενδυθούν για την προάσπιση των συμφερόντων της Ευρώπης. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο απέδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο επηρεάζουν την Ευρώπη οι δραματικές εξελίξεις που συμβαίνουν στις γειτονικές της χώρες. Θα δοθούν κίνητρα στις χώρες που προβαίνουν σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην περιοχή.

Η Ευρώπη, η οποία παρέχει πάνω από το μισό της αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για δαπάνες ύψους 0,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2015. Ο νέος προϋπολογισμός ανταποκρίνεται σ'αυτή τη δέσμευση.

Για έναν πιο δίκαιο και με περισσότερη διαφάνεια προϋπολογισμό

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους. Ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι απλούστερος, διαφανέστερος και δικαιότερος. Προτείνουμε να γίνουν αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων που θα αντικαταστήσουν εν μέρει τις εισφορές που βασίζονταν στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάθε κράτους μέλους. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια λύση συμφέρει περισσότερο τις οικογένειες και τις κυβερνήσεις.

Περισσότερα για το δημοσιονομικό σχέδιο 2014-2020 English

Περισσότερα για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Περισσότερα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι