Навигационна пътека

Да реформираме бюджета, да променим Европа - 01/07/2011

Семействата в цяла Европа определят приоритети за разходите си. Тъй като хората инвестират в действително важните за бъдещето неща, някои луксозни стоки отпадат от списъка.

Европейският съюз постъпва като семействата. Бюджетните предложения DeutschEnglishfrançais на Комисията представляват днешна инвестиция в утрешния растеж. Данъкоплатците ще получат повече за същата похарчена сума. Това ще бъде наистина европейски бюджет. Бюджет за интеграция.

Подкрепа за растежа в Европейския съюз

Голяма част от бюджета ще бъде насочена към създаването на работни места и икономическия растеж. Нов механизъм за свързване на Европа ще финансира липсващите звена в енергетиката, транспорта и информационните технологии.

Ще бъдат отделени значителни суми за образование и професионално обучение, за научни изследвания и иновации, за да бъдат създадени работни места и идеи за бъдещето. Парите за по-слабо развитите региони ще бъдат насочени към работните места и растежа, което ще е от полза за цяла Европа.

По-безопасна Европа

Много от предизвикателствата днес надхвърлят националните граници. За Европа е много по-евтино да им отговори с една координирана политика, отколкото с 27 отделни политики.

Безопасната и здравословна храна ще бъде в центъра на промените във финансирането за европейското селско стопанство. 30 % от преките плащания за фермерите ще зависят от това дали те допринасят за опазването на околната среда.

Всяко похарчено евро ще се използва за различни цели. То може едновременно да допринася за опазване на околната среда, за повишаване на енергийната ефективност, да подкрепя борбата срещу изменението на климата, да засилва сближаването и да насърчава социалните цели. В много области това може да има стимулиращ ефект.

Новият бюджет ще засили управлението на външните граници на ЕС и ще влее свежи пари в борбата с тежките престъпления, тероризма и киберпрестъпленията.

За да се чува гласът на Европа в света

Технологичният напредък "смалява" мащабите на света. Променящите се съюзи и появата на нови икономически сили означават, че Европа трябва да положи повече усилия, за да се чува нейния глас.

Ще се увеличат средствата за защита на европейските интереси. Скорошните събития в южното Средиземноморие още веднъж показаха какви са последиците за Европа от драматични събития в нейните съседни страни. Поради това на страните, които извършват политически и икономически реформи, укрепващи демокрацията в региона, ще бъдат предоставяни стимули.

Европа, която предоставя повече от половината от помощите за развитие в света, е решена да изпълни ангажимента си за увеличаване на тези помощи до 0,7 % от брутния национален доход на ЕС до 2015 г. Новият бюджет поддържа това обещание.

По-справедлив и по-прозрачен бюджет

Данъкоплатците трябва да знаят как се харчат парите им. Новият бюджет ще бъде по-опростен, по-прозрачен и по-справедлив. Предлагаме да бъдат извършени промени в начина на финансиране на бюджета, като новогенерирани приходни потоци частично заменят вноските, базирани на брутния национален доход на всяка държава-членка. Вярваме, че така ще бъде по-добре за гражданите и правителствата.

Още за бюджетния план за 2014-2020 г. English

Още за бюджетното планиране на ЕС DeutschEnglishfrançais

Още за бюджета на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки