Sökväg

Ekonomi, invandring och Kroatien i fokus på EU-toppmötet - 27/06/2011

EU-ländernas ledare vid ett bord under mötet den 23 juni 2011 © EU

På toppmötet i Bryssel den 23-24 juni diskuterade EU-ländernas stats- och regeringschefer ekonomisk politik, invandring, relationerna med Nordafrika och Kroatiens EU-medlemskap.

EU-ledarna enades om att ytterligare samordna de ekonomiska reformerna och budgetpolitiken.

De godkände kommissionens riktlinjer för hur de olika EU-länderna ska stimulera ekonomisk tillväxt, skapa nya jobb och kontrollera de offentliga finanserna.

I och med toppmötet avslutas den första europeiska planeringsterminen - en sex månader lång process då EU:s regeringar i samråd med varandra utarbetar sin budgetpolitik och ekonomiska politik.

EU-länderna måste nu ta hänsyn till kommissionens riktlinjer i sina budgetar och reformer för 2012.

EU-ledarna diskuterade också hur man kan förbättra den tillfälliga fond English som ska ge ekonomisk hjälp till euroländer i svårigheter. Fonden ersätts 2013 av en permanent fond med en budget på 500 miljarder euro.

Stöd till Grekland

Toppmötet uppmanade det grekiska parlamentet att anta förslagen om sparpaket och privatisering. Reformerna är en förutsättning för euroländernas och den internationella valutafondens räddningspaket för Grekland.

Euroländernas ledare ansåg också att den privata sektorn bör bidra med ytterligare finansiering. De bekräftade sitt åtagande att göra vad som krävs för att säkra en stabil valuta.

Invandring

EU-ländernas regeringar bad kommissionen om idéer för hur man kan stärka samarbetet mellan länderna i EU:s passfria område.

Länderna borde t.ex. kunna samordna sina insatser vid exceptionella omständigheter, som en plötslig flyktingvåg. Ledarna hoppas att EU:s gemensamma asylpolitik står klar under 2012.

De uppmanade också kommissionen att inleda diskussioner med EU:s södra och östra grannländer om arbetskraftsinvandring genom s.k. partnerskap för rörlighet.

Kroatien

EU-ländernas ledare hoppas att medlemskapsförhandlingarna med Kroatien ska vara klara i slutet av juni 2011. Kroatien kan troligen bli EU-medlem den 1 juli 2013.

Toppmötets slutsatser English

Kommissionens ordförande uttalar sig om Kroatien English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar