Navigacijska pot

Vrh EU o gospodarstvu, priseljencih in Hrvaški - 27/06/2011

Evropski voditelji med pogovorom na zasedanju 23. junija 2011 © EU

Evropski svet je na zasedanju 23. in 24. junija sprejel pomembne sklepe glede gospodarske politike, priseljencev, odnosov s severnoafriškimi državami in pridružitve Hrvaške.

Voditelji EU so se dogovorili za dodatne ukrepe, da bi tako uskladili gospodarske reforme in javno porabo v državah EU.

Podprli so priporočila, ki jih je Evropska komisija dala vsaki posamezni državi članici glede gospodarske rasti, novih delovnih mest in nadzora nad javnimi financami.

S tem sklepom Evropskega sveta se je končal prvi evropski semester, tj. šestmesečno obdobje, v katerem se vlade EU pri pripravi proračuna in gospodarske politike medsebojno posvetujejo.

Vlade držav članic morajo zdaj priporočila upoštevati pri pripravi proračuna in reform za leto 2012.

Voditelji EU so se sporazumeli tudi glede večje učinkovitosti začasnega sklada English , ki je namenjen pomoči državam evrskega območja pri reševanju finančnih težav. Leta 2013 ga bo nadomestil stalni sklad v višini 500 milijard evrov.

Pomoč Grčiji

Evropski svet poziva grški parlament, naj sprejme zakone o fiskalni politiki in privatizaciji. To bo državam evrskega območja in Mednarodnemu denarnemu skladu omogočilo, da Grčiji pomagajo z novimi sredstvi.

Voditelji držav evrskega območja so mnenja, da mora del dodatnih sredstev prispevati zasebni sektor. Potrdili so tudi svojo odločenost, da storijo "vse potrebno" za finančno stabilnost skupne evropske valute.

Priseljenci

Voditelji EU so Evropsko komisijo zaprosili za nove predloge glede sodelovanja med državami članicami schengenskega prostora.

Predvsem je treba uskladiti ukrepanje držav v izjemnih razmerah, denimo ob nenadnem množičnem navalu prosilcev za azil. Evropski svet se zavzema, da bi do leta 2012 sprejeli skupni azilni postopek.

Voditelji EU so Evropsko komisijo pozvali, da z južnimi in vzhodnimi sosedami EU začne pogovore o programih zaposlovanja (partnerstva za mobilnost).

Hrvaška

Evropski svet se je zavzel za to, da se pogajanja o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo končajo konec junija 2011. Hrvaška bi tako lahko podpisala pristopno pogodbo in se 1. julija 2013 pridružila EU.

Sklepi z zasedanja English

Izjava predsednika Evropske komisije glede Hrvaške English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave