Navigačný riadok

Hlavnými témami samitu EÚ - hospodárstvo, imigrácia a Chorvátsko - 27/06/2011

Európski lídri za stolom počas stretnutia 23. júna 2011 © EU

Na stretnutí hláv štátov a predsedov vlád v dňoch 23. a 24. júna boli prijaté kľúčové rozhodnutia o hospodárskej politike, imigrácii, vzťahoch s krajinami severnej Afriky a o členstve Chorvátska v EÚ.

Vedúci predstavitelia EÚ sa rozhodli rozšíriť opatrenia na koordináciu hospodárskych reforiem a verejných výdavkov.

Schválili usmernenia Komisie o opatreniach, ktoré majú jednotlivé členské štáty prijať na stimuláciu hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a kontrolu verejných financií.

Týmto rozhodnutím sa končí tzv. európsky semester, t. j. šesťmesačný proces, v rámci ktorého vlády členských štátov EÚ navzájom konzultujú programy v oblasti verejných výdavkov a tvorbu hospodárskych politík.

Vlády musia odteraz zohľadniť tieto usmernenia v návrhoch rozpočtov a pri prijímaní reforiem v roku 2012.

Predstavitelia štátov EÚ sa tiež dohodli na zmenách, ktorými sa má zvýšiť efektívnosť dočasného fondu English na finančnú pomoc krajinám eurozóny v ťažkostiach. Od roku 2013 ho nahradí trvalý fond s finančnými prostriedkami vo výške 500 miliárd EUR.

Podpora Grécku

EÚ vyzvala Grécko, aby prijalo zákony o rozpočtovej stratégii a privatizácii. Na základe týchto reforiem mu budú môcť krajiny eurozóny a Medzinárodný menový fond poskytnúť ďalšiu pomoc v rámci nového balíka na záchranu.

Predstavitelia eurozóny súhlasili s tým, aby časť dodatočného financovania poskytol súkromný sektor. Opätovne tiež potvrdili svoj záväzok uskutočniť všetko, čo je nevyhnutné, na zabezpečenie finančnej stability jednotnej meny.

Imigrácia

Členské štáty požiadali Komisiu, aby predložila návrhy na posilnenie spolupráce medzi štátmi v rámci bezhraničného územia EÚ.

Malo by ísť o opatrenia, ktoré umožnia koordináciu opatrení v prípade výnimočných situácií, ako napríklad prílevu žiadateľov o azyl. Štáty vyjadrili želanie, aby do roku 2012 došlo k dohode o návrhoch týkajúcich sa spoločného azylového konania.

Okrem toho požiadali Komisiu, aby začala rozhovory so susedskými krajinami na juhu a východe EÚ o vytvorení programov pre nábor pracovníkov formou "partnerstiev v oblasti mobility".

Chorvátsko

Predstavitelia členských štátov EÚ vyjadrili želanie, aby boli prístupové rokovania s Chorvátskom ukončené do konca júna 2011 a aby po podpise prístupovej zmluvy mohlo vstúpiť do EÚ 1. júla 2013.

Rozhodnutia prijaté počas samitu English

Vyhlásenie predsedu Komisie o Chorvátsku English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy