Ścieżka nawigacji

Szczyt UE na temat gospodarki, imigracji i członkostwa Chorwacji - 27/06/2011

Przywódcy krajów UE obradują na posiedzeniu 23 czerwca 2011 r. © UE

Na posiedzeniu w dniach 23-24 czerwca podjęto ważne decyzje w sprawie polityki gospodarczej, imigracji, stosunków z krajami Afryki Północnej i przystąpienia Chorwacji do UE.

Przywódcy krajów UE zgodzili się zwiększyć skalę działań służących koordynacji reform gospodarczych i polityki budżetowej.

Poparli wytyczne Komisji dotyczące środków, jakie każdy kraj UE powinien podjąć, aby pobudzić wzrost gospodarczy, zapewnić tworzenie miejsc pracy i utrzymać pod kontrolą finanse publiczne.

Decyzja ta zamyka pierwszy "europejski semestr" - sześciomiesięczny okres, w którym rządy państw UE zasięgają nawzajem swojej opinii podczas kształtowania projektów wydatków i kierunków polityki gospodarczej.

Rządy muszą teraz uwzględnić te wytyczne przy opracowywaniu projektów budżetu i przygotowywaniu reform na rok 2012.

Przywódcy krajów UE doszli również do porozumienia w sprawie zmian zwiększających efektywność tymczasowego funduszu English zapewniającego pomoc finansową tym krajom strefy euro, które znajdują się w trudnej sytuacji. W 2013 r. zastąpi go stały fundusz dysponujący kwotą 500 mld euro.

Wsparcie dla Grecji

Przywódcy zachęcili grecki parlament do uchwalenia przepisów w sprawie strategii budżetowej i prywatyzacji. Reforma pozwoli krajom strefy euro i Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu na udzielenie większej pomocy w ramach nowego pakietu ratunkowego.

Przywódcy krajów strefy euro zgodzili się co do tego, że część dodatkowych środków finansowych powinna pochodzić z sektora prywatnego. Potwierdzili swoje zobowiązanie do podjęcia "wszelkich niezbędnych działań", aby zagwarantować stabilność finansową wspólnej waluty.

Imigracja

Rządy państw członkowskich zwróciły się do Komisji o zaproponowanie możliwych sposobów wzmocnienia współpracy między krajami strefy Schengen.

Środki te powinny umożliwić krajom koordynację reakcji na okoliczności wyjątkowe, takie jak niespodziewany napływ uchodźców ubiegających się o azyl. Przywódcy wezwali do osiągnięcia porozumienia do roku 2012 w sprawie wniosków dotyczących wspólnej procedury azylowej.

Zwrócili się też do Komisji o rozpoczęcie rozmów z południowymi i wschodnimi sąsiadami UE w sprawie opracowania programów rekrutacji pracowników w ramach "partnerstw na rzecz mobilności".

Chorwacja

Na szczycie wezwano również do zakończenia negocjacji w sprawie członkostwa Chorwacji przed końcem czerwca 2011 r. Wyrażono przy tym nadzieję na podpisanie traktatu akcesyjnego z tym krajem, co umożliwiłoby Chorwacji przystąpienie do UE 1 lipca 2013 r.

Decyzje podjęte na szczycie English

Oświadczenie przewodniczącego Komisji w sprawie Chorwacji English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki