Kruimelpad

EU-top gaat vooral over economie, immigratie en Kroatië - 27/06/2011

Europese leiders rond de tafel op hun bijeenkomst van 23 juni 2011 © EU

EU-top neemt belangrijke beslissingen over het economisch beleid, immigratie, betrekkingen met Noord-Afrikaanse landen en de toetreding van Kroatië

De EU-leiders hebben afgesproken om het economisch en begrotingsbeleid meer te coördineren.

Zij hebben de aanbevelingen aanvaard die de Commissie aan de verschillende landen heeft gedaan voor meer economische groei, werkgelegenheid en begrotingsdiscipline.

Met deze beslissingen wordt het eerste "Europese semester" afgesloten, een procedure van zes maanden voor overleg tussen de EU-landen over de nationale begrotingen en het economisch beleid.

De regeringen moeten met deze aanbevelingen rekening houden in hun begroting en bij de economische hervormingen in 2012.

De EU-leiders hebben ook afgesproken om het tijdelijke fonds English voor financiële hulp aan eurolanden met begrotingsproblemen doeltreffender te maken. In 2013 wordt het vervangen door een permanent fonds van 500 miljard euro.

Steun voor Griekenland

Zij hebben het Griekse parlement ertoe opgeroepen de begrotings- en privatiseringsplannen goed te keuren. Dankzij deze hervormingen zullen de eurolanden en het IMF een nieuw hulppakket kunnen goedkeuren.

De staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden waren het erover eens dat een deel van de extra financiering uit de privésector moet komen. Zij herhaalden dat zij bereid zijn "alles in het werk te stellen" om de financiële stabiliteit van de euro te verzekeren.

Immigratie

De EU-landen hebben de Commissie gevraagd voorstellen te doen om de samenwerking te verbeteren tussen de landen in de EU die de onderlinge grenzen hebben afgeschaft.

Het is vooral de bedoeling dat zij beter reageren op uitzonderlijke omstandigheden, zoals een plotselinge toestroom van asielzoekers. De EU-leiders hebben afgesproken dat er in 2012 een akkoord moet zijn over gemeenschappelijke asielprocedures.

Verder hebben ze de Commissie gevraagd met de landen aan de zuid- en oostgrens van de EU te gaan spreken over zogenaamde "mobiliteitspartnerschappen", programma's voor het aanwerven van werkkrachten.

Kroatië

De top heeft er verder toe opgeroepen om de onderhandelingen over de toetreding van Kroatië af te ronden voor het einde van deze maand. Het is de bedoeling dat Kroatië na ondertekening van het toetredingsverdrag op 1 juli 2013 lid wordt van de EU.

Besluiten van de EU-top English

Verklaring van de voorzitter van de Commissie over Kroatië English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links