Navigācijas ceļš

ES samita uzmanības centrā ekonomika, imigrācija un Horvātija - 27/06/2011

ES valstu un valdību vadītāji ap sarunu galdu 2011. g. 23. jūnija sanāksmē © ES

Sanāksmē, kas notika 23. un 24. jūnijā, pieņemti svarīgi lēmumi par ekonomikas politiku, imigrāciju, attiecībām ar Ziemeļāfrikas valstīm un Horvātijas pievienošanos ES.

ES valstu un valdību vadītāji vienojās aktīvāk koordinēt ekonomikas reformas un budžeta veidošanas politiku.

Viņi apstiprināja Komisijas pamatnostādnes attiecībā uz pasākumiem, kas katrai ES dalībvalstij jāveic, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi, radītu darbavietas un veidotu līdzsvarotu valsts budžetu.

Šis lēmums noslēdz pirmo Eiropas pusgadu — sešus mēnešus ilgu periodu, kura laikā ES valstu valdības savstarpēji konsultējas, izstrādājot budžetu un ekonomikas politiku.

Nu valdībām ir minētās pamatnostādnes jāņem vērā, veidojot valsts budžeta projektu un sagatavojot reformas 2012. gadam.

ES vadītāji arī vienojās par izmaiņām, kas vajadzīgas, lai padarītu efektīvāku pagaidu fondu English , kas sniedz finansiālu palīdzību grūtībās nonākušām eirozonas valstīm. 2013. gadā to aizstās pastāvīgs fonds, kura rīcībā būs 500 miljardi eiro.

Palīdzība Grieķijai

Viņi aicināja Grieķijas parlamentu pieņemt likumus par fiskālo stratēģiju un privatizāciju. Pateicoties šādām reformām, eirozonas valstis un Starptautiskais Valūtas fonds varētu šai valstij palīdzēt vairāk (tā būtu jauna palīdzības pakete).

Eirozonas valstu vadītāji bija vienisprātis, ka daļu papildu finansējuma vajadzētu sniegt privātajam sektoram. Viņi vēlreiz apliecināja gatavību darīt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu vienotās valūtas stabilitāti.

Imigrācija

Valdību pārstāvji aicināja Komisiju sniegt priekšlikumus, kā pastiprināt ES valstu sadarbību imigrācijas kontroles jomā.

Jāpanāk vienošanās par pasākumiem, ar kuru palīdzību valstis var savstarpēji koordinēt rīcību ārkārtas situācijās, piemēram, ja pēkšņi ir liels patvēruma prasītāju pieplūdums. Vadītāji aicināja līdz 2012. gadam vienoties par priekšlikumiem attiecībā uz vienotu patvēruma piešķiršanas procedūru.

Viņi lūdza Komisiju sākt diskusijas ar kaimiņvalstīm, kas atrodas pie ES dienvidu un austrumu robežām, lai ar tā saucamo "mobilitātes partnerību" palīdzību izstrādātu darbinieku atlases programmas.

Horvātija

Šīs augstākā līmeņa sanāksmes dalībnieki arī aicināja līdz 2011. gada jūnija beigām noslēgt sarunas par Horvātijas pievienošanos ES. Viņi iecerējuši ar šo valsti noslēgt līgumu, kas Horvātijai ļautu pievienoties ES 2013. gada 1. jūlijā.

Šajā augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtie lēmumi English

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums par Horvātiju English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites