Naršymo kelias

ES Vadovų Taryboje aptarti ekonomikos, imigracijos ir Kroatijos narystės klausimai - 27/06/2011

ES vadovai prie susitikimų stalo 2011 m. birželio 23 d. © ES

Birželio 23-24 d. susitikime priimta svarbių sprendimų dėl ekonomikos politikos, imigracijos, santykių su Šiaurės Afrikos šalimis, Kroatijos narystės.

ES vadovai susitarė dėl didesnio masto priemonių, kuriomis bus koordinuojama ekonomikos reformų ir išlaidų politika.

Jie pritarė Europos Komisijos gairėms, pagal kurias kiekviena ES šalis turėtų imtis ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skatinančių priemonių bei laikytis drausmės viešųjų finansų srityje.

Šiuo sprendimu užbaigiamas pirmasis Europos semestras. Tai šešių mėnesių procesas, per kurį ES šalių vyriausybės, konsultuodamosi tarpusavyje, rengia išlaidų planus ir formuoja ekonomikos politiką.

Dabar vyriausybės, sudarydamos biudžetą ir rengdamos 2012 m. reformas, turi į šias gaires atsižvelgti.

ES vadovai susitarė ir dėl pokyčių, dėl kurių būtų efektyviau naudojamos laikino fondo English , iš kurio skiriama finansinė pagalba sunkumų patiriančioms euro zonos šalims, lėšos. 2013 m. šis fondas bus pakeistas nuolatiniu 500 mlrd. eurų fondu.

Parama Graikijai

ES vadovai paragino Graikijos parlamentą priimti fiskalinės strategijos ir privatizacijos įstatymus. Jei bus imtasi šių refomų, euro zonos šalys ir Tarptautinis valiutos fondas pagal naują pagalbos paketą galės suteikti didesnę paramą.

Euro zonos šalių vadovai sutiko, kad dalį papildomų lėšų turėtų skirti privatusis sektorius. Jie dar kartą patvirtino įsipareigojimą daryti viską, kas būtina, kad būtų užtikrintas finansinis bendros valiutos stabilumas.

Imigracija

Valstybių narių vyriausybės paprašė Komisijos pasiūlyti idėjų, kaip galima būtų sustiprinti šalių, tarp kurių judėjimas laisvas, bendradarbiavimą.

Šios priemonės turėtų suteikti šalims galimybę koordinuoti veiksmus išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., jei staiga atvyksta didelės grupės prieglobsčio ieškančių žmonių. Valstybių vadovai norėtų, kad dėl bendros prieglobsčio suteikimo tvarkos būtų susitarta iki 2012 m.

Jie paprašė Komisijos su ES pietinėmis ir rytinėmis kaimynėmis pradėti diskusijas dėl darbuotojų samdos programų rengimo pasitelkiant mobilumo partnerystes.

Kroatija

Vadovų Tarybos susitikime taip pat paraginta iki 2011 m. birželio pabaigos užbaigti derybas dėl Kroatijos narystės. Tikimasi, kad su Kroatija bus pasirašyta sutartis ir ji galės įstoti į ES 2013 m. liepos 1 d.

Vadovų Tarybos susitikime priimti sprendimai English

Europos Komisijos pirmininko pareiškimas dėl Kroatijos English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos