Cosán nascleanúna

Díríonn cruinniú mullaigh an AE ar gheilleagar, ar inimirce is ar an gCróit - 27/06/2011

Ceannairí na hEorpa is iad ina suí timpeall boird do chruinniú an 23 Meitheamh 2011 acu © AE

Mórchinntí faoi bheartas geilleagrach, inimirce, chaidreamh le tíortha Thuaisceart na hAfraice is faoi bhallraíocht na Cróite ag cruinniú an 23 is 24 Meitheamh.

Aontaíonn ceannairí an AE bearta a leathnú chun leasuithe geilleagracha is beartais um chaiteachas a chomhordú.

D'fhormhuinigh siad treoirlínte an Choimisiuin faoi bhearta inghlactha ag gach tír AE chun fás geilleagrach a spreagadh, poist a chruthú is airgeadas poiblí a choimeád faoi smacht.

Leis an gcinneadh sin dúnadh an chéad "seimeastar Eorpach", próiseas sé mhí a mbíonn rialtais an AE i gcomhairle lena chéile lena linn agus iad ag ullmhú pleananna caiteachais agus beartas geilleagrach.

Anois ní mór do na rialtas na treoirlínte a chur san áireamh agus a mbuiséid á ndréachtú acu is leasuithe á ndéanamh acu do 2012.

Fairis sin, d'aontaigh ceannairí an AE ar athruithe a chuireann le héifeacht ciste shealadaigh English a thugann cabhair airgeadais do thíortha i limistéar an euro atá i bponc. Tiocfaidh buanchiste €500bn ina ionad in 2013.

Tacaíocht don Ghréig

Spreag siad parlaimint na Gréige le dlíthe a rith faoi straitéis fhioscach is faoi phríobháidiú. Ceadóidh na leasuithe do thíortha limistéar an euro agus don Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta breis tacaíochta a thabhairt i bpacáiste nua tarrthála.

D'aontaigh ceannairí limistéar an euro gur cheart don earnáil phríobháideach cuid den mhaoiniú breise a chur ar fáil. D'athdhearbhaigh siad a dtiomantas chun "pé ní is gá" a dhéanamh chun cobhsaíocht airgeadais an airgeadra aonair a áirithiú.

Inimirce

D'iarr rialtais na mballstát smaointe ar an gCoimisiún faoi chomhar a neartú idir na tíortha i limistéar gan teorainn an AE.

Ba cheart go gceadódh na bearta sin do thíortha a gcuid freagairtí ar chúinsí eisceachtúla, amhail rabharta tobann lorgairí tearmainn as tír isteach, a chomhordú. D'iarr na ceannairí go n-aontófaí tograí faoi chomh-nós imeachta um thearmann faoi 2012.

D'iarr siad ar an gCoimisiún plé a thosú le comharsana an AE ó dheas agus thoir faoi chláir earcúcháin oibrithe a fhorbairt trí "chomhpháirtíochtaí soghluaisteachta".

an Chróit

D'iarr an cruinniú mullaigh go gcríochnófaí caibidlíocht ballraíochta na Cróite faoi dheireadh an Mheithimh 2011. Tá súil acu conradh leis an tír sin a shíniú, ionas go mbeidh an Chróit san AE faoi 1 Iúil 2013.

Cinntí a ghlac an cruinniú mullaigh English

Ráiteas Uachtarán an Choimisiúin faoin gCróit English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links