Navigointipolku

EU-huippukokouksen pääaiheina talous, maahanmuutto ja Kroatia - 27/06/2011

EU-johtajat istuvat kokouspöydän ääressä 23.6.2011 © EU

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23. ja 24.6. tehtiin tärkeitä päätöksiä talouspolitiikasta, maahanmuutosta, suhteista Pohjois-Afrikkaan ja Kroatian EU-jäsenyydestä.

EU-johtajat sopivat huippukokouksessa talousuudistusten ja menopolitiikan koordinoinnin tehostamisesta.

He hyväksyivät komission suositukset toimista, joita kunkin EU-maan olisi toteutettava edistääkseen talouskasvua ja työpaikkojen luomista ja pitääkseen julkisen talouden menot kurissa.

Tämän hyväksynnän myötä saatetaan päätökseen ensimmäinen talouspolitiikan EU-ohjausjakso, puoli vuotta kestävä prosessi, jonka aikana EU-maiden hallitukset koordinoivat toimiaan EU:n tasolla, kun ne valmistelevat kansallisia varainkäyttösuunnitelmiaan ja talouspolitiikkaansa.

EU-maiden on nyt otettava annetut suositukset huomioon, kun ne laativat talousarvioitaan ja valmistelevat uudistuksia vuodelle 2012.

EU-johtajat sopivat myös muutoksista, joilla pyritään tehostamaan väliaikaista rahastoa English , jolla tuetaan talousvaikeuksissa olevia euroalueen maita. Väliaikainen rahasto korvataan vuonna 2013 pysyvällä 500 miljardin euron rahastolla.

Tuki Kreikalle

Eurooppa-neuvosto kannusti Kreikan parlamenttia hyväksymään säästö- ja yksityistämistoimia koskevan lainsäädännön. Jos uudistukset toteutetaan, euromaat ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF voivat lisätä tukeaan Kreikalle uudessa apuohjelmassa.

Euromaiden johtajien mukaan osan lisärahoituksesta olisi tultava yksityiseltä sektorilta. He vahvistivat sitoumuksensa tehdä kaiken voitavansa euron vakauden varmistamiseksi.

Maahanmuutto

Jäsenmaat pyysivät komissiota esittämään ehdotuksia Schengen-yhteistyön tehostamiseksi.

Maiden olisi voitava koordinoida maahanmuuttopoliittisia toimiaan poikkeustilanteissa, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyessä äkillisesti. EU-johtajien mukaan Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä olisi saatava valmiiksi vuoteen 2012 mennessä.

He pyysivät komissiota aloittamaan keskustelut EU:n eteläisen ja itäisen naapurialueen maiden kanssa nk. liikkuvuuskumppanuuksista, joiden avulla voitaisiin parantaa työvoiman laillista liikkuvuutta.

Kroatia

Eurooppa-neuvosto toivoi, että Kroatian jäsenyysneuvottelut saataisiin päätökseen kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Liittymissopimus olisi voitava allekirjoittaa niin, että Kroatia voisi liittyä EU:hun 1.7.2013.

Huippukokouksessa tehdyt päätökset English

Puheenjohtaja Barroson lausunto Kroatiasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä