Sti

EU-topmøde med på økonomi, indvandring og Kroatien - 27/06/2011

Europæiske ledere samlet om et bord på mødet den 23. juni 2011 © EU

Det blev taget store beslutninger om de økonomiske politikker, indvandring, forbindelser med de nordafrikanske lande og kroatisk medlemskab af EU på mødet den 23. og 24. juni.

EU's ledere blev enige om at styrke koordineringen af økonomiske reformer og udgiftspolitikker.

De bakkede op om Kommissionens henstillinger om tiltag, som EU-landene bør tage for at stimulere den økonomiske vækst, skabe job og holde de offentlige finanser under kontrol.

Denne beslutning afslutter det første "europæiske halvår", en periode på seks måneder, hvori EU-landenes regeringer rådfører sig med hinanden i forbindelse med udarbejdelsen af udgiftsplaner og økonomiske politikker.

Landene skal nu tage hensyn til henstillingerne, når de udarbejder deres budgetter og reformer for 2012.

EU-lederne blev også enige om ændringer, der skal øge effektiviteten af en midlertidig fond English , der skal give finansiel bistand til kriseramte lande i euroområdet. Den vil blive erstattet med en permanent fond med en kapacitet på 500 mia. euro i 2013.

Støtte til Grækenland

Deltagerne opfordrede Grækenlands regering til at vedtage love om en finanspolitisk strategi og privatisering. Reformerne vil gøre det muligt for eurolandene og Den Internationale Valutafond at yde større støtte under en ny redningspakke.

Eurolandenes ledere blev enige om, at den private sektor bør yde en del af den ekstra støtte. De bekræftede på ny deres tilsagn om at gøre, "hvad der er nødvendigt" for at sikre finansiel stabilitet for den fælles valuta.

Indvandring

Medlemslandenes regeringer bad Kommissionen om ideer til, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem landene i Schengenområdet.

Tiltagene bør give landene mulighed for at koordinere deres reaktion på ekstraordinære omstændigheder, såsom pludselig tilstrømning af asylansøgere. Lederne opfordrede til at komme med forslag til en fælles asylprocedure, som der skal nås til enighed om inden 2012.

De bad desuden Kommissionen indlede drøftelser med EU's sydlige og østlige nabolande om udvikling af programmer for rekruttering af arbejdstagere ved hjælp af "mobilitetspartnerskaber".

Kroatien

På topmødet opfordrede man også til, at optagelsesforhandlingerne med Kroatien afsluttes inden udgangen af juni 2011. Man håber at kunne undertegne en traktat med Kroatien, så landet kan blive optaget i EU den 1. juli 2013.

Beslutninger truffet på topmødet English

Udtalelse fra Kommissionens formand om Kroatien English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links