Cesta

Summit EU se zaměřil na ekonomiku, přistěhovalectví a vstup Chorvatska do Unie - 27/06/2011

Vedoucí představitelé členských zemí jednají u kulatého stolu na zasedání 23. června 2011 © EU

Na zasedání Evropské rady ve dnech 23.-24. června 2011 byla přijata důležitá rozhodnutí týkající se hospodářské politiky, přistěhovalectví, vztahů se zeměmi severní Afriky a vstupu Chorvatska do EU.

Vedoucí představitelé členských zemí souhlasili s novými opatřeními, kterými se prohloubí koordinace hospodářských reforem a rozpočtových politik.

Schválili doporučení Evropské komise jednotlivým zemím EU, jaká opatření by měla každá země Unie přijmout v zájmu stimulace hospodářského růstu, tvorby nových pracovních míst a udržení veřejných financí pod kontrolou.

Tato rozhodnutí uzavírají tzv. první evropský semestr, což je šestiměsíční proces, během kterého probíhají konzultace mezi vládami členských států ohledně rozpočtových plánů a hospodářských politik.

Vlády teď musí při tvorbě rozpočtů a plánování reforem na rok 2012 vzít tato doporučení v úvahu.

Vedoucí představitelé členských zemí se také dohodli na změnách ke zvýšení efektivnosti dočasného fondu English , z něhož se poskytuje finanční pomoc zemím eurozóny, které se dostaly do potíží. V roce 2013 bude tento fond nahrazen trvalým fondem ve výši 500 miliard eur.

Pomoc Řecku

Rada vyzvala řecký parlament, aby přijal zákony o fiskální strategii a privatizaci. Tyto reformy umožní zemím eurozóny a Mezinárodnímu měnovému fondu poskytnout Řecku v rámci nového záchranného balíčku větší pomoc.

Vedoucí představitelé zemí eurozóny se dohodli, že část dodatečných finančních prostředků by měl poskytnout soukromý sektor. Potvrdili také své odhodlání přijmout "všechny nezbytné kroky" k tomu, aby zajistili finanční stabilitu jednotné měny.

Přistěhovalectví

Vlády členských zemí požádaly Evropskou komisi, aby předložila návrhy na posílení spolupráce mezi zeměmi schengenského prostoru (v němž neexistují hraniční kontroly).

Tato opatření by měla zemím umožnit koordinovat reakci na výjimečné situace, jako je třeba náhlý příliv žadatelů o azyl. Návrhy ohledně společných postupů při udělování azylu by měly být dohodnuty do roku 2012.

Vedoucí představitelé členských států požádali Komisi, aby zahájila diskuze s jižními a východními sousedy EU týkající se rozvoje programů na nábor pracovníků prostřednictvím tzv. "partnerství v oblasti mobility".

Chorvatsko

Na summitu se také rozhodlo, že jednání o členství Chorvatska v EU by měla být uzavřena do konce června 2011. Smlouva o vstupu by měla být podepsána tak, aby se Chorvatsko mohlo stát novým členem Unie 1. července 2013.

Rozhodnutí ze summitu English

Prohlášení předsedy Evropské komise ke vstupu Chorvatska do EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy