Навигационна пътека

Икономика, имиграция и Хърватия - основни теми на срещата на върха на ЕС - 27/06/2011

Европейски лидери седят около маса на срещата на 23 юни 2011 г. © ЕС

На срещата на Европейския съвет на 23 и 24 юни бяха взети важни решния за икономическата политика, имиграцията, отношенията със северноафриканските страни и членството на Хърватия.

Лидерите на ЕС се споразумяха да засилят мерките за координиране на икономическите реформи и разходните политики.

Те подкрепиха насоките на Комисията за мерки, които всяка страна от ЕС трябва да вземе, за да стимулира икономическия растеж, да създава работни места и да държи публичните финанси под контрол.

С това решение приключва първият "европейски семестър" - шестмесечен процес, по време на който правителствата от ЕС се консултират едни с други при формулирането на своите разходни планове и икономически политики.

Сега правителствата трябва да се съобразят с тези насоки, когато подготвят своите бюджети и реформи за 2012 г.

Европейските лидери се споразумяха също за мерки за увеличаване на ефективността на временен фонд English за финансова помощ за страните от еврозоната, изпитващи затруднения. През 2013 г. той ще бъде заменен от постоянен фонд в размер на 500 млрд. евро.

Подкрепа за Гърция

Гръцкият парламент бе насърчен да приеме закони за фискална стратегия и приватизация. Реформите ще позволят на страните от еврозоната и на Международния валутен фонд да предоставят повече помощи по нов спасителен пакет.

Лидерите на страните от еврозоната бяха съгласни, че частният сектор трябва да предостави част от допълнителното финансиране. Те отново потвърдиха, че се ангажират да направят "каквото е необходимо", за да гарантират финансовата стабилност на единната валута.

Имиграция

Правителствата на държавите-членки потърсиха идеи от Комисията за засилване на сътрудничеството между страните от шенгенското пространство.

Мерките ще позволят на страните да съгласуват своята реакция при извънредни ситуации, като например при внезапен приток на хора, търсещи убежище. Лидерите на ЕС призоваха за приемане на общи процедури за предоставяне на убежище до 2012 г.

Те помолиха Комисията да започне дискусии с южните и източните съседи на ЕС за разработване на програми за набиране на работници чрез "партньорства за мобилност".

Хърватия

На срещата бе изразено желание за приключване на преговорите за членство с Хърватия до края на юни 2011 г. Страните от ЕС се надяват да подпишат договор, който ще позволи на страната да се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г.

Решения, взети на срещата English

Декларация на председателя на Комисията за Хърватия English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки