Sökväg

En stram budget för tillväxt - 20/04/2011

Kvinna står bredvid en hög med arbetsmappar och håller fram ett papper med EU-symbolen © EU

EU-kommissionen föreslår mindre pengar till EU-institutionerna och mer satsning på tillväxt i EU-budgeten för 2012.

Kommissionens förslag till nästa års EU-budget beskrivs av budgetkommissionär Janusz Lewandowski som "en skör balansgång mellan åtstramning och tillväxtstimulerande åtgärder för 500 miljoner EU-invånare."

De planerade betalningarna för 2012 uppgår till 132,7 miljarder euro och budgetåtagandena enligt EU:s budgetram för 2007-2013 DeutschEnglishfrançais uppgår till 147,4 miljarder euro (3,7 % mer än för 2011).

Den föreslagna budgeten ligger i linje med de åtstramningsåtgärder som många EU-länder har infört. Den avspeglar också kommissionens lagstadgade skyldigheter gentemot mottagarna av EU-stöd och är en investering i tillväxt och nya jobb.

Helt nytt är att kommissionen vill minska EU-institutionernas administrativa kostnader. Kommissionen föregår med gott exempel genom att för första gången frysa budgeten för sin egen administration. För tredje året i rad avstår också kommissionen från att begära nya tjänster.

Kommissionen måste emellertid uppfylla sina rättsliga åtaganden. De EU-finansierade program som inleddes 2007 är i full gång. Det innebär att kommissionen under nästa år måste ersätta de regionala myndigheter och småföretag som redan har investerat i programmen.

I budgetförslaget för 2012 koncentreras de ökade utgifterna på områden där pengarna kan främja tillväxten, t.ex. forskning och sammanhållning.

Bara 6 % av EU:s budget går till EU-institutionernas förvaltning. Resten går till EU:s regioner, städer, företag, forskare och invånare. Hälften av pengarna inriktas på tillväxt och nya jobb.

Läs mer om budgeten DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar