Navigačný riadok

Prísne naplánovaný rozpočet slúži na povzbudenie rastu - 20/04/2011

Žena, ktoré jednou rukou odsúva kopu šanónov a druhou rukou podáva modrý papier so symbolom EÚ © EÚ

Navrhovaný rozpočet na rok 2012 predstavuje 132,7 miliardy EUR (v platbách príjemcom), čo je o 4,9 % viac ako v tomto roku.

Podľa komisára pre finančné plánovanie a rozpočet Janusza Lewandowskeho sa v návrhu rozpočtu, ktorý Komisia prijala 20. apríla, vyvážene kombinujú úsporné a rastové opatrenia na zabezpečenie prosperity 500 miliónov Európanov.

Zatiaľ čo platby, ktoré sa majú realizovať počas roku 2012, predstavujú 132,7 miliardy EUR, rozpočtové záväzky (prostriedky, ktoré sa majú vyplatiť v rámci finančného programu EÚ na obdobie 2007 - 2013) DeutschEnglishfrançais dosiahnu 147,4 miliardy (medziročný nárast o 3,7 %).

Navrhovaný rozpočet je investíciou do rastu a zamestnanosti. Zároveň však odráža úsporné opatrenia, ktoré prijali mnohé členské štáty EÚ, a zahŕňa právne záväzky, ktoré má Komisia vo vzťahu k príjemcom z fondov EÚ.

Komisia navrhuje zníženie administratívnych nákladov inštitúcií EÚ a sama ide príkladom. Po prvýkrát sa zaviazala k nulovému nárastu svojich administratívnych nákladov a tretí rok po sebe ostane počet jej zamestnancov na rovnakej úrovni.

Komisia si však musí plniť svoje právne záväzky. Programy odštartované v roku 2007 a financované EÚ prebiehajú v plnom prúde. To znamená, že v roku 2012 bude EÚ musieť uhradiť náklady regionálnych orgánov a malých podnikov, ktoré do týchto programov investovali.

Navrhovaný rozpočet na rok 2012 sa sústredí na financovanie tých oblastí, ktoré môžu v najväčšej miere povzbudiť rast. Ide hlavne o výskum a súdržnosť, bez ktorých protikrízové a proreformné opatrenia členských štátov nie sú dlhodobo udržateľné.

Na chod inštitúcií EÚ je vyčlenených len 6 % z objemu výdavkov. Ostávajúcich 94 % je určených pre európske regióny a mestá, podniky, vedcov a občanov, pričom polovica týchto prostriedkov slúži na stimuláciu rastu a zamestnanosti.

Viac o rozpočte DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy