Ścieżka nawigacji

Wzrost gospodarczy mimo oszczędności - 20/04/2011

Kobieta trzymająca w jednej ręce niebieską kartkę z symbolem UE i podtrzymująca drugą stos dokumentów © UE

Projekt budżetu na 2012 r. przewiduje płatności w wysokości 132,7 mld euro, czyli o 4,9 proc. wyższe niż w 2011 r.

Projekt budżetu, który Komisja przyjęła 20 kwietnia, określony został przez komisarza ds. programowania finansowego i budżetu Janusza Lewandowskiego mianem "niezwykle wyważonego połączenia oszczędności ze środkami stymulującymi wzrost gospodarczy, z korzyścią dla 500 mln Europejczyków".

Choć rzeczywiste płatności przewidziane na 2012 r. wynoszą 132,7 mld euro, to zobowiązania budżetowe na ten rok (kwoty zarezerwowane na płatności zgodnie z programem finansowym UE na lata 2007-2013 DeutschEnglishfrançais ) sięgają 147,4 mld euro (o 3,7 proc. więcej niż w 2011 r.).

Projekt ten wpisuje się w przyjętą w wielu państwach członkowskich politykę oszczędności budżetowych. Jednocześnie realizuje on jednak prawne zobowiązania Komisji wobec beneficjentów unijnych dotacji w całej Europie oraz zapewnia środki na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Komisja po raz pierwszy zaproponowała ograniczenie wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem instytucji unijnych i, dając dobry przykład, zobligowała się do niezwiększania własnych kosztów administracyjnych powyżej aktualnego poziomu oraz do utrzymania zerowego przyrostu liczby swoich pracowników trzeci rok z rzędu.

Komisja musi jednak wywiązywać się ze swoich zobowiązań prawnych. Współfinansowane przez UE projekty, których realizację rozpoczęto w 2007 r., wchodzą obecnie w decydującą fazę. Oznacza to, że w 2012 r. Unia będzie musiała wydać więcej, by zwrócić władzom regionalnym i małym przedsiębiorstwom wyższe koszty poniesione w związku z tymi projektami.

Projekt budżetu na 2012 r. dopuszcza wzrost wydatków wyłącznie w tych obszarach polityki, które mają największy potencjał stymulowania wzrostu gospodarczego, co dotyczy zwłaszcza badań naukowych i spójności. W ten sposób UE wspierać będzie wysiłki, jakie podejmują jej państwa członkowskie.

Zaledwie 6 proc. wydatków budżetowych związanych jest z funkcjonowaniem instutucji UE. Pozostałe 94 proc. przeznaczone jest na wspieranie europejskich regionów, miast, przedsiębiorstw, naukowców i obywateli. Połowa całkowitych wydatków ma bezpośrednio sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na temat budżetu DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki