Cosán nascleanúna

Buiséad dian ar son fáis - 20/04/2011

Bean agus páipéar gorm ina láimh, a bhfuil siombail an AE air, agus an lámh eile aici ar charn fillteán © AE

€132.7bn in íocaíochtaí atá i ndréacht-bhuiséad 2012, sin méadú 4.9 % ar 2011.

"Gníomh cothromaíochta íogair a chumascann déine le bearta a threiseoidh fás ar son 500 milliún Eorpach" a thug an Coimisinéir um Buiséad agus um Chláreagrú Airgeadais, Janusz Lewandowski, ar an dréacht-bhuiséad a ghlac an Coimisiún an 20 Aibreán.

Is ionann na híocaíochtaí iarbhír a pleanáladh do 2012 agus €132.7bn, ach is ionann ceangaltais bhuiséid na bliana (airgead ar gealladh a íoc de réir chlár airgeadais 2007-13 DeutschEnglishfrançais an AE) agus €147.4bn (3.7% sa bhreis ar 2011).

Tá an buiséad ag teacht leis na bearta déine i gcuid mhaith ballstát AE. Léiríonn sé ceangail dhlí an Choimisiúin i leith tairbhithe ó chistí an AE ar fud na hEorpa agus is infheistíocht san fhás agus sna poist é.

Beart gan fasach - tá faoin gCoimisiún costais riaracháin institiúidí an AE a chiorrú. Tá dea-shampla ag teacht ón gCoimisiún, den chéad uair beidh fás nialais ar ar chostais riaracháin agus don tríú bliain as a chéile beidh fás nialais ar fhostaíocht foirne.

Ní mór don Choimisiún a cheangaltais dhlí a chomhlíonadh, ámh. Na cláir AE-mhaoinithe a tionscnaíodh in 2007, tá lánluas fúthu anois. Dá bhrí sin, in 2012 beidh a thuilleadh billí le híoc againn chun na húdaráis réigiúnacha is na mionghnóthais a d'infheistigh iontu a aisíoc.

Díríonn dréacht-bhuiséad 2012 na méaduithe caiteachais ar na réimsí is dóichí a chothóidh fás, go háirithe taighde agus comhtháthú, a bhfuil gá leo chun tacú le hiarrachtaí na mBallstát san AE.

Ní chaitear ach 6% de bhuiséad an AE ar fheidhmiú institiúidí an AE. Ar réigiúin is ar bhailte na hEorpa, ar a gnóthais, a heolaithe is a cuid saoránach a chaitear an 94% eile, agus a leath sin dírithe ar fhás is ar fhostaíocht.

Breis faoin mbuiséad DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links