Navigointipolku

EU:n talousarvioesitys: säästötoimet ja kasvu tasapainossa - 20/04/2011

Nainen tukee kädellään asiakirjapinoa ja pitää toisessa kädessään sinistä paperiarkkia, jossa on EU:n tunnus © EU

Komissio on hyväksynyt EU:n vuoden 2012 talousarvioesityksen. Maksumäärärahojen loppusumma on 132,7 miljardia euroa eli 4,9 prosenttia suurempi kuin tänä vuonna.

Budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan komission 20.4. hyväksymässä talousarvioesityksessä on onnistuttu tasapainottamaan säästötoimet ja kaikkia eurooppalaisia hyödyttävä kasvua tukeva rahoitus. Tiukan talouden aikoina pystytään näin vastaamaan 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin.

Vuoden 2012 budjettiesityksen maksumäärärahojen loppusumma on 132,7 miljardia euroa ja maksusitoumusmäärärahojen 147,4 miljardia euroa (3,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011). Maksusitoumusmäärärahat ovat käytännössä oikeudellisia sitoumuksia siitä, että rahoitusta myönnetään EU:n vuosien 2007-2013 rahoitusohjelman DeutschEnglishfrançais mukaisesti.

Talousarviossa on pyritty ottamaan huomioon se, että monissa EU-maissa toteutetaan tällä hetkellä tiukkoja säästötoimia. Sillä varmistetaan myös, että komissio pystyy hoitamaan lakisääteiset maksut tuensaajille. Erityistavoitteena on edistää talouskriisin jälkeistä talouskasvua ja työllisyyttä.

Yhtenä säästötoimenpiteenä komissio esittää EU:n toimielinten hallintomenojen leikkausta. Omalta kohdaltaan se on varmistanut, etteivät sen hallintomenot kasva vuodesta 2011. Lisäksi vuosi 2012 on jo kolmas peräkkäinen vuosi, jota varten komissio ei pyydä lainkaan lisävirkoja.

Komission on kuitenkin hoidettava velvoitteensa. Vuonna 2007 käynnistetyt EU-rahoitteiset ohjelmat ovat nyt täydessä vauhdissa. Tämän vuoksi ohjelmiin investoineille alueviranomaisille ja pk-yrityksille aiheutuneita korvattavia menoja on vuonna 2012 aiempaa enemmän.

Vuoden 2012 talousarvioesityksessä on lisätty etenkin tutkimusohjelmien sekä rakenne- ja koheesiorahastojen maksumäärärahoja. Komission mukaan näin voidaan tehokkaimmin tukea talouskasvua ja EU-maiden käynnistämiä hankkeita.

EU:n talousarviosta vain 6 prosenttia käytetään EU:n toimielinten toimintaan. Toisin sanoen 94 prosenttia vuotuisen talousarvion varoista ohjataan takaisiin EU:n alueille ja kaupungeille, yrityksille, tutkijoille ja kansalaisille. Puolet tästä summasta käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen.

Lisätietoa EU:n talousarviosta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä