Navigatsioonitee

Majanduskasvu seisukohast karm eelarve - 20/04/2011

Naine hoidmas ELi sümboliga sinist paberit, teine käsi toetumas kaustavirnale © EU

2012. aasta eelarveprojektis on maksete assigneeringuid ette nähtud 132,7 miljardi euro ulatuses, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 4,9% kasvu.

Komisjoni poolt 20. aprillil vastu võetud eelarveprojekti iseloomustab eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandowski järgmiselt: "See on hoolikalt tasakaalu viidud eelarveprojekt, mis ühendab endas kokkuhoidu ja majanduskasvu toetavaid meetmeid 500 miljoni eurooplase jaoks".

Kui tegelikke makseid on 2012. aastaks ette nähtud 132,7 miljardi euro ulatuses, moodustavad asjaomase aasta eelarvelised kohustused (makseteks eraldatud raha ELi 2007-2013 finantsprogrammi DeutschEnglishfrançais alusel) 147,4 miljardit eurot (3,7% rohkem kui 2011. aastal).

Kõnealune eelarve on kooskõlas mitmes ELi liikmesriigis kehtestatud kokkuhoiumeetmetega. Samuti väljendab see komisjoni juriidilisi kohustusi ELi vahenditest abi saajate ees kogu Euroopas ning see on investeering majanduskasvu ja töökohtade loomisse.

Ennenägematu sammuna teeb komisjon ettepaneku ELi institutsioonide halduskulude vähendamise kohta. Komisjon on eeskujuks, külmutades oma eelmise aasta halduskulude taseme ning lisaks sellele ei taotle komisjon juba kolmandat aastat järjest ühegi uue ametikoha loomist.

Samas peab komisjon täitma oma juriidilisi kohustusi. 2007. aastal käivitunud ELi rahastatavate programmide rakendamine on nüüd saavutanud täie hoo. See tähendab, et nendesse programmidesse investeerinud piirkondlike ametiasutuste ja VKEde kulude hüvitamiseks tuleb 2012. aastal tasuda rohkem arveid.

2012. aasta eelarveprojekt keskendub kulude suurendamisele valdkondades, kus see kutsub kõige tõenäolisemalt esile majanduskasvu. Sellised valdkonnad on eelkõige teadusuuringud ja ühtekuuluvus, mis on vajalikud selleks, et säilitada ELi liikmesriikide jõupingutused.

Ainult 6 % ELi eelarvest läheb ELi institutsioonide toimimiseks. Ülejäänud 94% aastaeelarvest suunatakse tagasi Euroopa piirkondadele ja linnadele, ettevõtetele, teadlastele ja kodanikele, kusjuures pool sellest on suunatud majanduskasvu ja tööhõivet toetavatesse meetmetesse.

Lugege täiendavalt eelarve kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad