Навигационна пътека

Растеж с органичен бюджет - 20/04/2011

Жена държи син лист със символа на ЕС в едната си ръка, а с другата придържа купчина папки © ЕС

Проектобюджетът за 2012 г. възлиза на 132,7 млрд. евро за плащания, което е с 4,9 % повече спрямо 2011 г.

Комисарят по бюджет и финансово планиране Януш Левандовки описва проектобюджета, приет от Комисията на 20 април, като "деликатно търсене на баланс чрез съчетаване на икономии и мерки за насърчаване на растежа за 500 милиона европейци".

Докато реалните плащания за 2012 г. възлизат на 132,7 млрд. евро, бюджетните задължения за годината (средства, предвидени за плащане съгласно финансовата програма на ЕС за 2007 - 2013 г. DeutschEnglishfrançais ) са на стойност 147,4 млрд. евро (с 3,7 % повече спрямо 2011 г.).

Бюджетът е в унисон с мерките за икономии в много страни от ЕС. Той също така отразява правните задължения на Комисията към получателите на средства от ЕС в Европа и представлява инвестиция в растеж и работни места.

Комисията предлага безпрецедентно ограничаване на административните разходи на институциите на ЕС. Тя дава пример като за първи път налага нулев растеж на административните си разходи и за трета поредна година запазва своята политика за нулево увеличение на персонала.

В същото време Комисията трябва да спазва своите правни ангажименти. Програмите на ЕС, започнали през 2007 г., вече се изпълняват на пълни обороти. Това означава, че през 2012 г. ще трябва да бъде изплатена по-голяма сума за възстановяване на средствата, инвестирани от регионалните органи и малките предприятия в тези програми.

Разходите в проектобюджета за 2012 г. са насочени към областите, където има най-голям потенциал за насърчаване на растежа, по-конкретно научни изследвания и сближаване. Това е необходимо, за да се подпомогнат усилията на страните от ЕС.

Само 6 % от бюджета на ЕС се изразходват за функционирането на институциите на Съюза. Останалите 94 % отиват в европейските градове и региони, предприятия, учени и граждани, като половината от тях са насочени към насърчаване на растежа и заетостта.

Повече за бюджета DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки