Navigatsioonitee

Tagasi kooli! - 17/01/2011

Tühi klassiruum tahvliga © EL

Euroopa ametnikud on tagasi koolis selleks, et tutvustada noortele Euroopa Liidu tegevust.

Programmi "Tagasi kooli" raames saadetakse ELi ametnikud päevaks tagasi kooli - võimaluse korral sellesse kooli, kus nad kunagi ise õppisid.

Kõnealuse algatuse käivitas 2007. aastal Saksamaa, et tähistada eesistujariigiks saamist ning seda toetas ka komisjon. Järgmised Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigid on asjaomast traditsiooni jätkanud. Käesoleval aastal tegelevad selle traditsiooni jätkamisega Ungari ja Poola. Asjaomase algatuse edu tõttu osalevad selles ka teised ELi liikmesriigid, kes võtavad ELi ametnikke vastu nende endistes koolides. Ka need koolid, kelle vilistlaste seas ei ole ELi ametnikke, võivad programmis osaleda.

Mis tahes astme ametnikud saavad selles algatuses ühe päeva jooksul ELi esindajatena osaleda. 2010. aasta kevadel külastas humanitaarabi volinik Kristalina Georgieva Elenas (Bulgaaria) asuvat keskkooli. Ta kohtus õpilastega vanuses 13-17, kes esitasid suurel hulgal küsimusi, eelkõige tema nägemuse kohta Euroopast. Volinik kuulas ära õpilaste seisukohad ning küsis neilt, mida tähendab nende jaoks olla eurooplane.

Programm "Tagasi kooli" võimaldab anda Euroopale näo ning toob ELi institutsioonid noortele lähemale. See projekt annab õpilastele ainulaadse võimaluse küsida küsimusi ELi kohta ning õppida midagi nende inimeste kogemusest, kes aitavad kaasa Euroopa integratsiooniprotsessi tegelikkuseks muutmisele. See aitab neil paremini mõista, kuidas EL toimib, saada teavet ELi poliitikavaldkondade ning samuti haridusprogrammide kohta, milles nad ka ise saavad osaleda, näiteks programmid nagu Leonardo Da Vinci DeutschEnglishfrançais ja Erasmus DeutschEnglishfrançais .

Kui soovite teada, kas teie riik osaleb kõnealuses prorammis, võtke palun ühendust komisjoni esindusega teie riigis.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad