Navigačný riadok

Maďarsko sa ujíma predsedníctva Rady EÚ - 03/01/2011

Budapešť - budova maďarského parlamentu na brehu Dunaja © EÚ

Po Španielsku a Belgicku preberá predsedníctvo Rady EÚ od 1. januára 2011 Maďarsko.

Maďarsko, ktoré sa stalo členom Európskej únie v roku 2004, bude stáť na čele Rady EÚ po prvý raz. Medzi jeho priority patria stabilizácia európskeho hospodárstva, rozšírenie, energetika a integrácia Rómov.

Maďarské predsedníctvo sa začína v komplikovanom období - kríza pominula len nedávno a hospodárske oživenie je nerovnomerné. Reakciou členských štátov na problémy eurozóny je ich dohoda o zmene Lisabonskej zmluvy, ktorá umožní, aby sa finančný stabilizačný mechanizmus English vytvorený na pomoc Grécku a Írsku stal trvalým a plnohodnotným nástrojom. Jedným z cieľov Maďarska je dosiahnutie pokroku v rokovaniach o tejto otázke.

Budapešť chce pokročiť aj v oblasti koordinácie hospodárskych politík jednotlivých členských štátov. Na tento účel sa odštartuje takzvaný európsky semester, t. j. polročné obdobie, počas ktorého EÚ preskúma návrhy rozpočtov dvadsaťsedmičky s cieľom identifikovať možné nerovnováhy.

Pokiaľ ide o sociálnu oblasť, Maďarsko bude pracovať na vytvorení skutočnej stratégie EÚ na podporu integrácie Rómov. Efektívnejšie využívanie európskych fondov by malo prispieť k zvýšeniu ich životnej úrovne.

Jedným z míľnikov predsedníctva bude samit o energetike, ktorý sa zameria najmä na zabezpečenie prepojenia sietí elektriny a plynu medzi členskými štátmi, čím by sa mala zmenšiť závislosť Únie na dodávkach zo zahraničia, hlavne pokiaľ ide o plyn.

V oblasti zahraničnej politiky Budapešť plánuje posilniť vzťahy EÚ s Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Moldavskom, Ukrajinou a Bieloruskom. Zástupcovia týchto krajín navštívia Maďarsko v rámci druhého samitu tzv. východného partnerstva.

Maďarsko bude aktívne podporovať proces rozširovania, a to hlavne pokiaľ ide o Chorvátsko , ktoré po šiestich rokoch od získania statusu kandidátskej krajiny v roku 2004 vstupuje do záverečnej fázy prístupových rokovaní.

Internetové stránky maďarského predsedníctva Rady EÚ Englishfrançaismagyar

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy